Bijdrage goede doelen 2019

Dankzij jouw deelname bedroegen de totale inkomsten van de VriendenLoterij in 2019 ruim € 123,6 miljoen. Hiervan geeft de loterij ruim € 61,8 miljoen, aan goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. Bij de VriendenLoterij heb je de mogelijkheid om zelf te kiezen voor welk goed doel je meespeelt. Van jouw lot gaat in 2021 dan minimaal 40% direct naar dit doel.

Onze 46 goede doelen

Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je wel goed kunt lezen en schrijven, vind je sneller een baan en heb je bijvoorbeeld meer grip op je gezondheid en geldzaken.

Lees meer

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland die in armoede opgroeien. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Lees meer

Het Vergeten Kind

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een instabiele en onveilige thuisomgeving. Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen.

Lees meer

het Gehandicapte Kind

Heeft u weleens kinderen met en zonder handicap samen zien spelen? Inderdaad, dat zie je bijna nooit. Want veel kinderen met een handicap kunnen niet meedoen in de speeltuin. Ze kunnen ook niet terecht bij reguliere sportclubs, en ze gaan naar aparte scholen of zitten zelfs thuis. Waar hun leeftijdgenootjes spelen, vrienden maken en zich ontwikkelen, en zo de basis leggen voor hun volwassen toekomst, staan kinderen met een handicap vaak aan de zijlijn.

Lees meer

Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Foundation zet zich in om de positie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking wereldwijd te verbeteren door sport.

Lees meer

Dirk Kuyt Foundation

Dirk Kuyt, Nederlandse topvoetballer, steunt en organiseert met zijn Dirk Kuyt Foundation sportevenementen en projecten voor mensen met een beperking.

Lees meer

  • ...

Jaaroverzicht 2019

61,8 MILJOEN euro

Dankzij jouw deelname ontvingen goede doelen € 61,8 miljoen.

46 goede doelen

Organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland.

 

3.300 clubs, verenigingen & stichtingen

Je kunt zelf kiezen voor welk goed doel je meespeelt, zoals uw lokale club of vereniging. Van uw lot gaat dan minimaal 40% direct naar uw zelfgekozen doel.