Nederlandse Vereniging voor Autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme.

Autisme kan het beste worden omschreven als verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.

Maatschappelijke positie versterken

De NVA telt ruim 11.000 leden en ruim 300 actieve vrijwilligers. Zij verzorgen regionale (lotgenoten-)contacten en organiseren regionale informatiedagen en activiteiten zoals thema- en filmavonden.

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

Nederlandse Vereniging voor Autisme
Door deelnemers gekozen bijdrage 2021
€ 118.162,-

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ik wil meespelen