Regelgeving en toezicht

Kansspelautoriteit 

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de markt voor kansspelen. De wettelijke taken van de Kansspelautoriteit zijn o.a.: 

  • verlenen van kansspelvergunningen
  • toezien op naleving wet- en regelgeving en de vergunningsvoorwaarden
  • optreden tegen overtredingen van de Wet op de kansspelen of vergunningsvoorwaarden, mede door het opleggen van sancties
  • voorlichting geven over kansspelen en de mogelijke gevaren ervan
  • coördineren van activiteiten ten aanzien van verslavingspreventie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.kansspelautoriteit.nl.

Vergunning, statuten en deelnemersreglement van de VriendenLoterij

Toekenningenbeleid, Financieel Reglement en overzicht schenkingen aan beneficiënten

Wet- en regelgeving en zelfregulering

In Nederland worden kansspelen gereguleerd door de Wet op de Kansspelen.


De zorgplicht (artikel 4a WoK) en de VriendenLoterij 

Zo geeft de VriendenLoterij invulling aan de op haar rustende wettelijke zorgplicht.

Corporate Governance

De VriendenLoterij volgt vrijwillig de toepasbare bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Inkoopvoorwaarden en code of conduct

Welke inkoopvoorwaarden en code of conduct hanteren we? Bekijk de inkoopvoorwaarden en code of conduct.

Responsible Disclosure

Heeft u een (technische) kwetsbaarheid gevonden bij de GDL of een van haar leveranciers. Dan vindt u hier onze Responsible Disclosure.

Trekkingsprocedure

Hoe is het toezicht op een trekking geregeld? 
Bekijk de procesuitvoering van de trekking:

Jaarrekening

Benieuwd naar het jaarverslag van de drie Goede Doelen Loterijen?