Het Rode Kruis

Het Rode Kruis verleent wereldwijd hulp aan mensen in nood. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, (natuur)rampen en andere noodsituaties.

 

Ook in Nederland is het Rode Kruis actief voor mensen in nood. Wanneer er een ramp gebeurt, zoals een grootschalig ongeluk of overstroming, komt het Rode Kruis in actie. Vrijwilligers bieden medische en psychosociale ondersteuning, en zorgen voor ontruiming en evacuatie. Ook verstrekken ze voedselhulp, helpen ze bij onderdak voor dak- en thuisloze mensen en ondersteunen bij het terugvinden van dierbaren die elkaar in een noodsituatie uit het oog zijn verloren. Daarnaast helpt het Rode Kruis de meest kwetsbaren in de samenleving bij voorbereiding op noodsituaties.

Het Rode Kruis houdt zich ook bezig met het vergroten van de EHBO-kennis in de samenleving door middel van cursussen en workshops. Bij kleine en grootschalige evenementen staan EHBO-vrijwilligers klaar om bezoekers te helpen.

Het Rode Kruis
Door deelnemers gekozen bijdrage 2021
€ 216.920,-

Speel mee en steun het Rode Kruis

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ik wil meespelen