Gouden Dagen Nederland

Door veranderingen in de langdurige zorg blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen. De zorg die ze krijgen is beperkt en mogelijkheden om zelf actief te blijven zijn niet altijd voorhanden. Gouden Dagen Nederland zet zich in voor deze ouderen.

Gouden Dagen Nederland gaat uit van de kracht van lokale zorg- en welzijnsinstellingen om juist de ouderen die het nodig hebben te bereiken. Door het mogelijk maken van meer welzijnsactiviteiten en het bevorderen van sociale contacten.

Leefbare situatie voor kwetsbare ouderen

Voor de ouderen in zorginstellingen, maar met name ook voor de ouderen uit de wijk wil de stichting een betere leefsituatie voor kwetsbare ouderen in Nederland, door:

  • stimuleren van de eigen regie
  • stimuleren van sociale verbintenis en contact
  • vinden en bereiken van kwetsbare ouderen ‘achter de voordeur’ met een sociaal programma
  • vertegenwoordigen van een belangrijke en groeiende groep ouderen
Gouden Dagen Nederland
Door deelnemers gekozen bijdrage 2021
€ 371.393,-

Speel mee en steun Gouden Dagen Nederland

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ja, ik wil meespelen