Stichting Vier het Leven

Veel ouderen boven de 65 jaar zitten vaak thuis. Noodgedwongen. Ze zijn, om welke reden dan ook, niet in staat deel te nemen aan het sociale leven. Daardoor verliezen ze het contact met anderen en voelen ze zich eenzaam. Stichting Vier het Leven wil daar iets aan doen en organiseert leuke uitjes.

Bijna 900.000 mensen boven de 65 jaar voelen zich eenzaam. Deze groep kwetsbare en geïsoleerde ouderen neemt de komende jaren sterk toe, naar verwachting tot ruim één miljoen mensen in 2025. Vier het Leven begeleidt deze ouderen - in de leeftijd vanaf 65 jaar - naar film-, concert-, museum- en theatervoorstellingen. De stichting neemt de drempels weg die ouderen ervan weerhouden om de deur uit te gaan.

Gezellig uitje met Vier het Leven

Met behulp van maar liefst 1.900 vrijwilligers genieten momenteel 30.000 ouderen in meer dan 280 gemeenten van een gezellig uitje. Ze zijn even in een andere omgeving en doen nieuwe waardevolle contacten op. Stichting Vier het Leven wil in de nabije toekomst veel meer eenzame ouderen laten genieten van culturele activiteiten; naar theater, museum of concert.

Stichting Vier het Leven
Door deelnemers gekozen bijdrage 2020
€ 21.691,-

Speel mee en steun Stichting Vier het Leven

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ik wil meespelen