VriendenLoterij Fonds

 

Het VriendenLoterij Fonds gelooft in een wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor radicale verbeelding. Het fonds ondersteunt sociale ondernemingen die ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee kunnen doen. En het steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken. Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven en krijgt de samenleving op een andere manier vorm.

Via het VriendenLoterij Fonds kunnen goede doelen, clubs, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties met een sociaal belang ook een Hartenwens indienen. Voor Nederlanders die zich inzetten voor de samenleving of die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, laat het fonds lang gekoesterde Hartenwensen uitkomen.

Het VriendenLoterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN en wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij.

 

VriendenLoterij Fonds
Gesteund sinds
2004
Algemeen
€ 7.250.000,-
Totaal ontvangen 2021
€ 7.250.000,-