Privacy & Cookie Statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is een zeer belangrijke zaak. Dit heeft onze voortdurende aandacht. De Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij) verwerken uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

In dit Privacy & Cookie Statement informeren de Goede Doelen Loterijen u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten van de Goede Doelen Loterijen (inclusief printmedia, radio, televisie, internet en de extra spellen die je online bij De Goede Doelen Loterijen kan spelen). Wij kunnen het Privacy & Cookie Statement van tijd tot tijd aanpassen.

 

Het Privacy & Cookie Statement is per onderwerp onderverdeeld en geeft informatie in verschillende lagen. Per onderwerp leest u eerst een samenvatting op hoofdlijnen. Wanneer u meer gedetailleerde informatie wenst over een onderwerp, klikt u dan op de link 'meer details'.

 

Wie zijn de Goede Doelen Loterijen?

De Nationale Postcode Loterij N.V. en de VriendenLoterij N.V. worden samen de 'Goede Doelen Loterijen' genoemd.


Meer details

De Goede Doelen Loterijen zijn gevestigd aan de Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met de Goede Doelen Loterijen’.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De Goede Doelen Loterijen zijn ieder voor zich verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat de Goede Doelen Loterijen ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Meer details

De Goede Doelen Loterijen hebben gemeenschappelijke deelnemersadministraties. De VriendenLoterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens de VriendenLoterij, waaronder www.vriendenloterij.nl en de Nationale Postcode Loterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen van de Nationale Postcode Loterij, waaronder www.postcodeloterij.nl .

Voor analyse- en marketingdoeleinden voeren de Goede Doelen Loterijen één gezamenlijke administratie. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw gegevens door allebei de loterijen kunnen worden gebruikt voor cross-sell. Daarnaast zijn de Goede Doelen Loterijen ieder voor zich de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld door hun websites en apps. Zo is de Nationale Postcode Loterij N.V. bijvoorbeeld ook (mede-)verantwoordelijke voor persoonsgegevens die worden verzameld via de toegevoegde spellen of via websites als www.werkendoejebij.nlwww.greenchallege.info en www.miljoenenjacht.nl. De VriendenLoterij N.V. is bijvoorbeeld (mede-)verantwoordelijke voor www.museumprijs.nl en www.molenprijs.nl en de app Goal alert.

Welke persoonsgegevens verwerken de Goede Doelen Loterijen?

De Goede Doelen Loterijen verwerken persoonsgegevens van (oud-)deelnemers, potentiële deelnemers en bezoekers. Ook verwerken de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens van gebruikers van haar websites, haar Ledenservice en deelnemers van joint promotions, spelletjes of acties op op onze websites of websites van derden. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over deelname aan onze loterijen en gegevens over interesses en voorkeuren.

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van websites van de Goede Doelen Loterijen, toegang tot content en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie. Ook plaatsen wij (indien nodig na uw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vindt u onder vraag 'Welke cookies plaatsen de Goede Doelen Loterijen?'. Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • personalia en betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, betaalgegevens, telefoonnummer, e-mailadres);
 • deelnamedetails (bijvoorbeeld de voicelog van het gesprek waarin u aangeeft met hoeveel loten u gaat deelnemen of indien van toepassing het aantal credits in uw spelaccount);
 • marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen);
 • deelnamegedrag (bijvoorbeeld met hoeveel loten u in het verleden heeft deelgenomen en of u aan acties en joint promotions heeft deelgenomen);
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, accountgegevens, surfgedrag, gebruik van social media, e-mailresponse, of een mail is geopend of niet, app gebruik, type browser en mobiel toestel, gehashte browsergegevens, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, locatiegegevens en het (al dan niet) gebruik van uw VIP- kaart of contact met de Ledenservice);
 • beeldmateriaal (bijvoorbeeld camerabeelden. Indien u bij programma’s of evenementen niet gefilmd of gefotografeerd wilt worden, dient u buiten de opnameplek te blijven);
 • klanttevredenheids- en onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld enquêtes, waardering of feedback).


Meer details

Wanneer u onze websites gebruikt verzamelen de Goede Doelen Loterijen (een deel van) uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht. Ook verzamelen de Goede Doelen Loterijen informatie over het al dan niet openen van en de respons op e-mailberichten. Als u onze website via een mobiel apparaat bezoekt, verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat en andere specifieke kenmerken van het apparaat. De Goede Doelen Loterijen kunnen ook persoonsgegevens ontvangen over uw bezoek aan joint promotion- of campagnewebsites, of aan websites van partners of derden, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
Om u goed van dienst te kunnen zijn, is onze Ledenservice via meerdere kanalen bereikbaar. Zo kunt u ons bellen, e-mailen of ons een (persoonlijk) bericht sturen via social media. We maken aantekening van de gesprekken die we met u voeren en kunnen deze opnemen, zodat we u een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wij zullen u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens met ons te delen.

De Goede Doelen Loterijen maken in overeenstemming met de wet gebruik van openbare bronnen. Een vaste leverancier van de Goede Doelen Loterijen is EDM.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Om onze verschillende missies en de verschillende loterijen van GDL op een zo goed mogelijke manier uit te kunnen voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Ten slotte sturen wij u ook graag relevante informatie en aanbiedingen.


Meer details

De door u opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • voeren van een deelnemersadministratie en het uitvoeren van loterijen, aan de loterijen toegevoegde spellen en andere (al dan niet promotionele) acties verband houdende met de bedrijfsvoering van de Goede Doelen Loterijen;
 • de verkoop van abonnementen middels telemarketing, direct mail, e-mail, fieldmarketing en huis-aan-huis verkoop;
 • incasseren van inleggelden, uitbetalen van prijzen en verstrekken van cadeaus;
 • aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de Ledenservice;
 • houden en ontwikkelen van functionele en persoonlijk afgestemde websites en apps;
 • controleren en testen van uitingen en de websites;
 • maken van koppelingen met social media;
 • aanbieden van joint promotion met partners;
 • aanbieden van een persoonlijk online account;
 • het verzenden van uitslagen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake doelstellingen van de Goede Doelen Loterijen;
 • het doen van (gepersonaliseerde) marketing, segmentatie en optimaliseren van marketingboodschappen en -kanalen door het uitvragen en verzamelen (bijvoorbeeld middels enquêtes of acties), combineren, analyseren en gebruiken van (persoons)gegevens van (potentiële en oud)deelnemers ten behoeve van de Goede Doelen Loterijen;
 • het kunnen versturen van herinneringen indien u het aanmeldproces bent begonnen, maar niet bent afgerond;
 • het doen van uitsluitingen bij commerciële partners om de marketingdruk op deelnemers te beperken;
 • het registreren van uw marketingvoorkeuren;
 • het voorkomen, onderzoeken en tegengaan van klachten;
 • het voorkomen dat iemand die onder bewind is gesteld wordt benaderd of kan gaan deelnemen aan (één van) de loterijen van de Goede Doelen Loterijen indien dit is aangegeven door de bewindvoerder;
 • het voorkomen van (potentiële) fraude, oneigenlijk gebruik, misbruik en handelingen in strijd met de (deelnemers)reglementen en actievoorwaarden. Indien één van voorstaande gevallen zich voordoet, zullen de Goede Doelen Loterijen de betrokkene middels automatische besluitvorming weren van deelname. Hiertoe hanteren de Goede Doelen Loterijen dynamische lijsten met persoonsgegevens die zorgvuldig zijn beveiligd en slechts beperkt toegankelijk zijn. Iemand die wordt geweerd van deelname heeft altijd het recht op menselijke tussenkomst;
 • het verdedigen van de rechtspositie van de Goede Doelen Loterijen;
 • het maken van rapportages;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden zullen de Goede Doelen Loterijen uw persoonsgegevens niet verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

Grondslag van de verwerking

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van de Goede Doelen Loterijen is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens en de specifieke verwerking - op basis van uw overeenkomst en het daarbij behorende deelnemersreglement, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of de toestemming.


Meer details

Ter illustratie noemen wij de volgende voorbeelden:

Deelnemersovereenkomst: om als deelnemer mee te kunnen spelen, moeten wij bepaalde persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens en betalingsgegevens verwerken.

Wettelijke verplichtingen: op basis van bijvoorbeeld fiscale wetgeving moeten wij bepaalde financiële gegevens bewaren en omdat minderjarigen moeten worden uitgesloten van deelname vragen wij aan nieuwe deelnemers of zij meerderjarig zijn.

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om u – rekening houdend met uw privacybelang - te benaderen met aanbiedingen die op uw voorkeuren zijn toegesneden. Daarom houden wij bijvoorbeeld uw gebruik van de website bij.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de toestemming om uw e-mailadres of telefoonnummer voor commerciële doeleinden te mogen gebruiken. U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.

Hoe zetten de Goede Doelen Loterijen profilering in?

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. Wij kunnen dit doen door een webpagina speciaal voor u aan te passen of door u persoonlijke aanbiedingen toe te sturen.

De Goede Doelen Loterijen hebben een gezamenlijke marketingadministratie. Persoonsgegevens van (potentiële en oud-) deelnemers van één van de Goede Doelen Loterijen zijn inzichtelijk voor en kunnen voor marketing-, segmentatie- en profieldoeleinden worden gebruikt door de andere Goede Doelen Loterijen. De Goede Doelen Loterijen streven er naar u zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren de Goede Doelen Loterijen beschikbare (persoons)gegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Dit kan ook door het combineren van en met data afkomstig uit verschillende cookies. Zo kan Google Analytics data gebruikt worden in combinatie met de data verzameld via andere cookies zoals Selligent SITE. Daarnaast wordt Google Tag Manager ingezet als Tag Management System om diverse type cookies te plaatsen. Met behulp van Selligent SITE is het voor de Goede Doelen Loterijen mogelijk om op basis van websitegedrag of deelnamegegevens (a) de meeste relevante doelgroepen en segmenten aan te maken en in te zetten voor relevante content voor verschillende kanalen of (b) om relevante doelgroepen en segmenten uit te sluiten om de contactdruk te beperken. Soms maken de Goede Doelen Loterijen daarbij ook gebruik van externe bronnen. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt. Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen.


Meer details

Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende (persoons)gegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:

 • Demografische gegevens: algemene gegevens die de Goede Doelen Loterijen inkopen bij andere bedrijven. Het gaat hier niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om gegevens op wijkniveau. Wanneer demografische gegevens worden gekoppeld aan een individu, kunnen het wel persoonsgegevens worden;
 • Transactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit transacties tussen de Goede Doelen Loterijen en u. Denk hierbij aan gegevens of u deelnemer bent van de Goede Doelen Loterijen, het aantal loten dat u heeft afgenomen en met welk adres of welke adressen u meespeelt of heeft meegespeeld. Bij gebruik van de VIP-kaart kunnen de locatie en datum waarop u de VIP-kaart heeft gebruikt worden verwerkt. Hieronder vallen ook de cadeaus die u uitkiest in de webshops en of u al dan niet gebruik heeft gemaakt van een gewonnen tegoed(kaart), zoals voor acties als Doe Maar Lekker Vegetarisch of een joint promotion partner;
 • Interactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit contact tussen de Goede Doelen Loterijen en u. Bijvoorbeeld welke websites en/of apps u heeft gebruikt, met wat voor soort devices u dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties en betreft ook gegevens over hoe vaak er contact is tussen de Goede Doelen Loterijen en u;
 • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die de Goede Doelen Loterijen verwerken over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze websites of apps of doordat u een koppeling hebt gemaakt met een social media-account. Maar ook via onderzoek of gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze Ledenservice. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken de Goede Doelen Loterijen alleen met uw toestemming.

Ook maken wij gebruik van Facebook Custom Audiences. Door middel van Facebook Custom Audiences, kunnen er aan u op Facebook (mits u gebruik maakt van Facebook) gepersonaliseerde advertenties getoond worden of kan worden gewaarborgd dat u niet zal worden benaderd via Facebook. Gegevens worden altijd gehasht of geaggregeerd naar Facebook verzonden om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.
 
Mocht u niet willen dat gepersonaliseerde advertenties door middel van Facebook Custom Audiences worden getoond, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden door telefonisch of per post contact op te nemen met de Ledenservice van de Goede Doelen Loterijen. Let op: het is altijd mogelijk dat er na afmelding nog advertenties van de Nationale Postcode Loterij of de VriendenLoterij  op Facebook getoond worden, echter zijn dit dan geen gepersonaliseerde advertenties.

De Goede Doelen gebruiken cookies om gepersonaliseerde marketingberichten te kunnen sturen. Op basis hiervan kunt u marketing op maat in plaats van algemene marketinguitingen verwachten.

Aan wie verstrekken de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens?

Om u van dienst te kunnen zijn en om onze loterijen uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Ook delen wij persoonsgegevens met partijen waarbij iedere partij zelfstandig verantwoordelijk is, bijvoorbeeld banken of Post.NL. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder.


Meer details

Als wij persoonsgegevens voor ons laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Een verwerker kan bijvoorbeeld zijn een logistieke partij die het vervoer van onze prijzen op zich neemt, een financiële dienst die de betaling op de website faciliteert of een reclamebureau dat een e-mailcampagne verzorgt.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit.

Hoe worden gegevens verwerkt bij Joint Promotions?

De Goede Doelen Loterijen kunnen met andere partijen gezamenlijk promotionele acties (joint promotions) organiseren. Zo kan bijvoorbeeld één van de Goede Doelen Loterijen samen met een derde partij een online prijsvraag aanbieden. Indien u deelneemt aan een joint promotion worden persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer). De partijen die de joint promotion aanbieden zijn zelfstandig verantwoordelijk(e) voor de doeleinden waarvoor en de manier waarop zij deze persoonsgegevens verwerken. Voor zover het de Goede Doelen Loterijen betreft, is dit Privacy Statement daarop van toepassing.


Meer details

Persoonsgegevens die worden verkregen via joint promotions worden door de Goede Doelen Loterijen gebruikt om de betreffende actie uit te voeren. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om u te benaderen voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden gebruikt, totdat u aangeeft niet langer (via een bepaald kanaal) te willen worden benaderd. In dat geval zullen de noodzakelijke gegevens in een 'verzetsbestand' worden opgenomen en de overige persoonsgegevens niet langer worden gebruikt.

Welke cookies plaatsen de Goede Doelen Loterijen?

De Goede Doelen Loterijen gebruiken cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt voor het bieden van extra functionaliteit (zoals voor het gebruik van social media), het uitvoeren van (marketing)analyses en het doen van gepersonaliseerde marketing.

De Goede Doelen Loterijen plaatsen ook cookies voor technische, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.


Meer details

Wat zijn cookies?
De websites van de Goede Doelen Loterijen gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.

Cookies die altijd mogen worden geplaatst
Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om onze websites minimaal operationeel te maken, zoals een inlog-cookie, of functioneel, bijvoorbeeld om de door u opgegeven instellingen of voorkeuren te onthouden. Daarnaast plaatsen Goede Doelen Loterijen cookies die strikt noodzakelijke informatie verzamelen om de kwaliteit en effectiviteit van de website te kunnen beoordelen. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Zo is voor het gebruik van Google Analytics met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, worden IP-adressen geanonimiseerd, worden de laatste 3 cijfers van uw IP-adres gemaskeerd en worden geen persoonsgegevens gedeeld met Google.

Cookies die worden geplaatst na uw toestemming 
Andere cookies plaatsen en gebruiken we pas nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle cookies. Wij kunnen niet garanderen dat dit overzicht volledig is, zo kunnen de namen van cookies bijvoorbeeld wijzigen zonder dat wij dit weten. Om u echter zo goed mogelijk te kunnen informeren controleren wij op regelmatige basis de juistheid en volledigheid van het cookieoverzicht.

Hoe u zich kunt verzetten tegen cookies?
U kunt uw browser zo instellen dat deze op een vooraf bepaalde manier met cookies omgaat. Bijvoorbeeld dat nooit cookies worden geaccepteerd, of geen cookies worden geaccepteerd vanuit andere domeinen dan die van de website die u op dat moment bezoekt. Dit heeft mogelijk wel consequenties voor uw gebruiksmogelijkheden of ervaring van de website.  

Indien u zich (alleen) wilt verzetten tegen de analytische cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door hier te klikken (deze functionaliteit werkt niet op mobiele apparaten).

Wanneer u liever geen cookies wenst, kunt u voor al uw vragen en verzoeken terecht bij Ledenservice.

Verwijderen cookies ten bate van pushberichten            Indien u geen pushberichten wil ontvangen van De Goede Doelen Loterijen, geven wij hieronder de beschrijving voor het verwijderen van pushbericht instellingen en cookies in Chrome of Edge. Beide stappen zijn nodig.

De instellingen voor het ontvangen van pushberichten worden opgeslagen in uw browser. U kunt in uw browser zelf deze instellingen aanpassen of verwijderen als u niet langer pushberichten wilt ontvangen.

Hieronder beschrijven wij hoe u dit in Google Chrome of Microsoft Edge kunt doen.

 1. Het stoppen van push meldingen: U navigeert in uw browser naar de website waar u de instelling van wilt veranderen. (www.postcodeloterij.nl of www.vriendenloterij.nl). Als u op het hangslot icoontje in de url balk van uw browser tapt of klikt opent een menu.
  • Chrome: Tap of klik de instelling ‘Meldingen’ uit.
  • Edge: Tap of klik op ‘Machtigingen voor deze site’. Wijzig de instelling ‘Meldingen’ naar ‘Blokkeren’.
 2. Het verwijderen van gerelateerde tracking cookies en het voorkomen dat u opnieuw om het ontvangen van push meldingen wordt gevraagd: in het menu achter het hangslot icoontje tapt of klikt u op ‘Cookies’. Dit opent een nieuw venster. In de lijst met cookies selecteert u ‘useinsider.com’ en ‘useinsidercom.api.useinsider.com’ en tapt of klikt u éérst op ‘blokkeer’ en vervolgens op ‘verwijder’.

Social media cookies en andere cookies van derden
De Goede Doelen Loterijen maken ook gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te (laten) delen via social media. Ook voor deze cookies vragen we toestemming. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. De Goede Doelen Loterijen hebben daar geen invloed op.

Op de cookies en persoonsgegevens die door derden worden verwerkt, zijn de Privacy & Cookie Statements van de betreffende derden van toepassing.

Hoe zorgen de Goede Doelen Loterijen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Goede Doelen Loterijen gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy & Cookie Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd en zorgvuldig gebeurt.


Meer details

Vertrouwelijkheid en beveiliging
De Goede Doelen Loterijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. We hanteren de ISO 27000-normen, ook wel bekend als de ’Code informatiebeveiliging’. Gevoelige gegevens worden via internet altijd versleuteld verstuurd. Alleen personen die voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens nodig hebben, kunnen persoonsgegevens raadplegen.

Gegevensdeling met derden
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, met uitzondering van joint promotion partners, verwerkers en partijen die samen met GDL verwerkingsverantwoordelijke zijn. De Goede Doelen Loterijen delen persoonsgegevens wanneer zij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld een vordering van de politie of een beslagrekest. Ook zullen we (persoons)gegevens delen met derden, wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u tijdens het gebruik van één van de websites van de Goede Doelen Loterijen er voor kiest om een bericht via uw social media account te delen of wanneer u er voor kiest om via Facebook in te loggen op uw persoonlijke pagina bij de Goede Doelen Loterijen. 

Verder verstrekken de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties of wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Verwerkers
De Goede Doelen Loterijen maken afspraken met verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd, bijvoorbeeld in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

De Goede Doelen Loterijen proberen uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie te verwerken. Soms is dat niet mogelijk. Indien dit zich voordoet treffen de Goede Doelen Loterijen aanvullende maatregelen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens.


Meer details

Wij proberen uw gegevens zoveel mogelijk op een server in de Europese Unie op te slaan. De AVG is in alle landen van de EU van toepassing. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij ook dat zij persoonsgegevens op servers in de Europese Unie opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw reclamevoorkeuren doorgeven aan de Goede Doelen Loterijen?

U kunt zelf bepalen of en via welke kanalen u door (één van) de Goede Doelen Loterijen benaderd wilt worden. Indien u niet per post wilt worden benaderd, kan u dat bij de Goede Doelen Loterijen aangeven of u kan zich registreren bij Postfilter.nl.


Meer details

Reclamevoorkeuren
De Goede Doelen Loterijen willen u op zo relevant mogelijke wijze benaderen. U kunt uw reclamevoorkeuren per Goede Doelen Loterij instellen. 

Marketing- en reclamevoorkeuren instellen
Wanneer u liever geen reclame per geadresseerde post, telefoon of e-mail wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren instellen per Goede Doelen Loterij via onderstaande links:

Indien u aangeeft geen post meer te willen ontvangen vragen wij u vriendelijk rekening te houden met een overgangsperiode van zes weken in verband met reclamepost die al klaar ligt voor verzending en niet meer onderschept kan worden.

Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of beperken. Ook kunt u soms bezwaar maken of om overdracht van uw persoonsgegevens vragen. Indien u niet tevreden bent met de uitvoering van uw rechten door De Goede Doelen Loterijen, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Meer details

Inzage en correctie: indien u wilt weten of wij uw persoonsgegevens verwerken of uw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met onze Ledenservice. Wij kunnen u vragen om u eerst te identificeren. Ook kunt u inloggen op uw eigen account op onze website.
 
Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid om persoonsgegevens te laten wissen. U kunt uw verzoek doen via onze Ledenservice. Wij kunnen u vragen om u eerst te identificeren. Vervolgens zullen wij beoordelen of het verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens namelijk bewaren voor bijvoorbeeld fiscale verplichtingen of om er voor te zorgen dat u geen reclame van ons ontvangt. Het gevolg van het verwijderen van uw persoonsgegevens kan zijn dat u (weer) reclame ontvangt (omdat u dan niet meer op een recht van verzetlijst staat).

Beperken: u kunt contact opnemen met onze Ledenservice met een verzoek om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, u deze nodig hebt voor een rechtsvordering of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan. Wij kunnen u vragen om u te identificeren voordat u gebruik maakt van dit recht.

Bezwaar: Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kunt u vanwege uw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens via onze Ledenservice. Wij kunnen u vragen om u te identificeren voordat u gebruik maakt van dit recht.

Bezwaar tegen reclame: Wanneer u liever geen reclame per geadresseerde post, telefoon of e-mail wilt ontvangen kunt u zich afmelden door contact op nemen met onze Ledenservice of u kunt uw voorkeuren instellen per Goede Doelen Loterij via onderstaande links:

https://www.vriendenloterij.nl/klantenservice/uitschrijven

https://www.postcodeloterij.nl/informatievoorkeur

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.


Meer details

Als u bijvoorbeeld uw deelname opzegt, kan dat betekenen dat wij bepaalde persoonsgegevens nog wel moeten bewaren voor onze administratie. Waar dat kan, zullen wij uw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

Hoe kunt u contact opnemen met de Goede Doelen Loterijen?

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten weten via onze Ledenservice. Wij helpen u graag verder.


Meer details

Contact
Ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur:

 • Nationale Postcode Loterij: per post aan Antwoordnummer 17960, 1000 WR Amsterdam. Telefoon 088 – 020 1010  (normaal tarief);
 • VriendenLoterij: per post aan Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam. Telefoon 088 – 020 1020  (normaal tarief);

Over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@postcodeloterij.nl. Wij verzoeken u hierbij aan te geven inzake welke loterij of loterijen u ons benadert. De functionaris voor gegevensbescherming, of bij afwezigheid diens vervanger, is van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur ook telefonisch bereikbaar op 020 – 2092666. Mocht niet worden opgenomen als u belt, laat dan een bericht en uw telefoonnummer achter zodat wij zo spoedig mogelijk met u in contact kunnen komen.

Mocht u een klacht hebben die wij niet voor u kunnen oplossen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?

De Goede Doelen Loterijen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy & Cookie Statement. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen hieronder onder "Meer details".


Meer details

Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 9 januari 2023 om 07:15.

CookieNaamFunctieTijd dat cookie bewaard wordt
GDL_stCookieTest, NS_COOKIETEST en NS_SESSIONTechnisch noodzakelijke cookie die controleert of uw computer cookies accepteert.Tot einde bezoek aan de site
 GDL_CONSENT_DIALOGTechnisch noodzakelijke cookie voor cookie toestemming.1 dag
 _tdid, _tdbuAnalytische cookie om gegevens inzake websitegebruik te delen met Google Analytics180 dagen
 

GDL_CONSENT

Technisch noodzakelijke cookie voor cookie toestemming.

1 jaar

 

GDLID

Cookie met identifier die gebruikt wordt voor het meten van websitebezoek.

2 jaar

 

FPLC

Cookie die server-side metingen mogelijk maakt.

1 dag

 

FPAU

Cookie die server-side metingen mogelijk maakt.

3 maanden

 

GDL

Cookie met identifier die gebruikt wordt voor het meten van websitebezoek.

2 jaar

 

__gtm_referrer

Analytische cookie die registreert via welke pagina u de website bezoekt.

Sessie

 

__gtm_campaign_url

Onthoudt via welke bron een bezoeker naar de website is gekomen.

Sessie

 JSESSION IDTechnisch noodzakelijke cookie die het unieke ID van de internetsessie bevat en bijvoorbeeld zorgt dat de gekozen weergave tijdens het bezoek wordt onthouden.Tot sluiten browser
 _genesys.widgets.webchat.state.openFunctionele cookie die registreert of de chatwidget is geopend of niet.Sessie
 _genesys.widgets.app.autoLoadlistFunctionele cookie die er voor zorgt dat een widget automatisch wordt geladen tijdens een paginavernieuwing of paginanavigatie als er een sessie actief is.Sessie
 _genesys.widgets.webchat.metaDataFunctionele cookie met alle metadata details inzake de lopende chatsessieSessie
 ocp_session_id, ocp_session_storage_token Technisch noodzakelijke cookie die het unieke ID van de sessie bevat.29 minuten
 gdl-corp-testsAnalytische cookie die het mogelijk maakt om A/B testen te verrichten24 uur
 .AspNetCore.Antiforgery.ev12UlJVl3kFunctionele cookieSessie
 AWSALBAPP-0, AWSALBAPP-1, AWSALBAPP-2, AWSALBAPP-3, , AWSALBCORS, AWSALBTG, AWSALBTGCORSFunctionele cookie ten bate van sessiemanagement.1 week
 ServerIDTechnisch noodzakelijke cookie die zorgt dat dezelfde sessie steeds via dezelfde server wordt geladen.Tot sluiten browser
 gdl_segmentsAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).Tot einde sessie
 gdl_strAnalytische cookie die gezet wordt bij gebruik van een verkeersverdeler voor testen. Deze cookie zorgt ervoor dat een bezoeker die terugkeert dezelfde versie van de website te zien krijgt als bij het eerste bezoek. In de cookie wordt het ID van de testversie opgeslagen.2 jaar
 lastSubAnalytische cookie die vastlegt wanneer een formulier verstuurd wordt op de website en op welke pagina dit formulier is ingevuldTot einde sessie.
 pUtmAnalytische cookie om het herkomstkanaal van de lotverkoop te kunnen meten.1 uur
 history.js, _historyAPI_Functionele cookie die waarborgt dat u terug kan navigeren 
 smart-app-banner.jsFunctionele navigatiecookie90 dagen
 transactionFlowFunctionele cookie die registreert op welke pagina u bent gebleven 
 gdl_url_paramsOnthoudt via welke bron een bezoeker naar de website is gekomen.1 jaar
 ApplicationGatewayAffinityFunctionele cookie die waarborgt dat u op dezelfde server blijftSessie
 ApplicationGatewayAffinityCORSFunctionele cookie die waarborgt dat u op dezelfde server blijftSessie
 tfw_exp, eu_cnAnalytische cookie inzake aan Twitter gerelateerde cookie data14 dagen
 AspNetCore.SessionFunctionele cookie die ingevulde gegevens registreertSessie
 _gaAnalytische cookie inzake aan Twitter gerelateerde cookie data2 jaar
 joo_mla_user_stateFunctioneel cookie dat wordt gebruikt om de ingelogde status te behoudenSessie
 _twitter_sessAnalytische cookie inzake aan Twitter gerelateerde cookie dataSessie
 AD_JWTFunctioneel cookie dat er voor zorgt dat u kunt inloggen op de websites van vriendenloterij.nl/spellen en postcodeloterij.nl/spellen en dat u de daar aangeboden spellen kunt spelen.60 minuten
 _abexpsAnalytische cookie om Vimeo video's te tonen1 jaar
 PlayerFunctionele cookie om Vimeo video's te tonen2 jaar
 SecureSessionID-_f8KFFJGzBYAAAFdAtkV1CzcFunctionele cookie die wordt gebruikt om een sessietoekn op de slaan. De cookie wordt opgeslagen na een succesvolle login in de prijzenshop van een loterij. 
 __Host-sidFunctionele cookie om sessie id op te slaanSessie
Mixpanelmp_[id]_mixpanelAnalytische cookie die anoniem website bezoek meetSessie
Pollygalaxy-stickyFunctionele cookie die ervoor zorgt dat de laatst bekeken pagina van de klantenservice-pagina onthouden wordt.Sessie
Google Analytics_gcl_auAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).90 dagen
 _gaAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).2 jaar
 _gac _Analytische cookie die de effectiviteit van Adwords meet (anoniem).90 dagen
 _gidAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).24 uur
 _gatAnalytische cookie die het aantal contactmomenten met de servers reguleert1 minuut
 _gat_UA-46791708-1Analytische cookie die het website account nummer opslaat 
 _gcl_awAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).2 jaar
 

_gcl_dc,

 

 _ga_0N51FLTFS0, _ga_WDRMHEPX9Y, 

_ga_CB1KCP7GR8

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).2 jaar
Hotjar_hjClosedSurveyInvitesAnalytische anonieme cookie die controleert of u een enquête al heeft afgerond.1 jaar
 _scidCookie die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken.8 maanden
 

ajs_anonymous_id

 

ajs_user_id,

 

intercom-id-*

Cookies die Hotjar zet wanneer gebruik wordt gemaakt van Segment en Intercom.Maximaal 1 jaar
 _hjDonePollsAnalytische anonieme cookie die controleert of u de feedbackoptie al heeft afgerond.1 jaar
 _hjidAnalytische cookie die geplaatst wordt als u voor het eerst een pagina bezoekt. Het wordt gebruikt om een uniek gebruikers ID te maken om te voorkomen dat u bij herhaling en/of met dezelfde polls of enquêtes wordt benaderd.1 jaar
 _hjMinimizedPollsAnalytische anonieme cookie die onthoudt of u een feedback widget eerder geminimaliseerd heeft, zodat die bij uw volgende bezoek op dezelfde wijze getoond wordt.1 jaar
 hjAbsoluteSessionInProgressAnalytische cookie die het begin van het bezoek registreert voor een totaal aantal sessies30 minuten
 _hjIncludedInPageviewSampleAnalytische cookie die wordt gebruikt om te bepalen of de betrokkene is meegenomen bij een meting 
 _hjDoneTestersWidgetsAnalytische anonieme cookie die registreert of u zich heeft aangemeld voor een testgroep1 jaar
 hjMinimizedTestersWidgetsAnalytische anonieme cookie die registreert of u een testwidget geminimaliseerd heeft, zodat die bij uw volgende bezoek op dezelfde wijze getoond wordt1 jaar
 _hjIncludedInSessionSampleCookie wordt gebruikt om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de data sampling behorend tot het dagelijkse limiet van het Hotjar-account.30 minuten
 _hjIncludedInSampleAnalytische anonieme cookie die registreert of u specifiek gedefinieerde gedeeltes van de website hebt bezocht.1 jaar
 _hjFirstSeenCookie die gebruikt wordt wanneer de bezoeker voor het eerst op een pagina landt. Het wordt gebruikt om het unieke id in de browser vast te houden. 24 uur
 _hjTLDTestCookie die gebruikt wordt zodat cookies kunnen worden gedeeld tussen subdomeinen. Om dit te bepalen, wordt de cookie voor verschillende URL’s opgeslagen totdat het niet lukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd.Sessie
 hjAbsoluteSessionInProgressAnalytische cookie die het begin van het bezoek registreert voor een totaal aantal sessies30 minuten
 _hjSessionUser_*Analytische cookie die geplaatst wordt als u voor het eerst een pagina bezoekt. Het wordt gebruikt om een uniek gebruikers ID te maken.1 jaar
 _hjSession_*Cookie die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over de huidige sessie en kunnen gekoppeld worden aan dezelfde toekomstige Hotjar-sessie.Sessie
 _hjKBCookie die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken.1 jaar 
 _zlcmidCookie die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken.1 jaar 
 in_new_website_experimentCookie die gebruikt wordt om elementen van Hotjar te testen30 dagen
Doubleclick_drt_, idAnalytische cookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend.2 jaar
YouTubeVISITOR_INFO1_LIVECookie die wordt ingesteld welke de bandbreedte meet om te bepalen of u de nieuwe of de oude speler-interface krijgt.180 dagen
SNAPsc_atHet cookie wordt gebruikt om een bezoeker over verschillende domeinen te identificeren.1 jaar
DaisyconPHPSESSID, dci, pdc, si_CAMPAGNEID, ca__CAMPAGNEID, ci_CAMPAGNEID (Campagne_ID bijv. 5173) __cfduidCookies die inzichtelijk maken welke door Daisycon ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend.Max 100 dagen
Doubleclick_drt_, id, ide, dsid, flc, aid, taid, exchange_uid, __gadsCookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Ook kunt u advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).2 jaar
 test_cookieCookie die controleert of de gebruikers browser cookies ondersteunt.1 dag
 OTZCookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Ook kunt u advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).30 dagen
MarktplaatsidCookie dat inzichtelijk maakt welke door Marktplaats ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.Max 1 jaar
WeboramaAFFICHE_W, adfreqCookies die inzichtelijk maken welke door Weborama ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend.Max 90 dagen
Google AdwordsIDE, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID, Conversion, AECCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.Max 1 jaar
 

__Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, 1P_JAR, CONSENT, DV, SEARCH_SAMESITE,

SID, SIDCC, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID
Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max 2 jaar
Facebookfr, oo, ddid, act, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, reg_uniqid, x-referer, x-src, _fbp, sb, datrCookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).Max 1 jaar
BingMUID, MR, MC1, MSFPC, MUIDB, SRCHD, SRCHUID, SRCHUSRCookie dat inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen Loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.Max. 2 jaar
 _EDGE_SCookie dat inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen Loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.Sessie
 _uetmsclkidAnalytische cookie die inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.90 dagen
 _uetvidCookie die inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen Loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.16 dagen
 _uetsidCookie dat inzichtelijk maakt welke door de Goede Doelen Loterijen ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.24 uur
TwitterGuest_idDoor deze cookies kunt u bij (het afnemen van) diensten van Twitter, nadat u op de websites van de Goede Doelen Loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).Max. 90 dagen
 _gidAnalytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter1 dag
 ct0Analytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter4 uur
 external_refererAnalytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter6 dagen
 gtAnalytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter1 uur
 _ga, guest_id, personalization_idAnalytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter2 jaar
 tfw_exp, eu_cnAnalytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan Twitter14 dagen
 check, _twitter_sessAnalytische cookie die na klik op de tweet button toegevoegd of gezet wordt bij bezoek aan TwitterSessie
AdformadformfrpidCookie dat inzichtelijk maakt welke via Adform ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).30 dagen
 uid, cid, CCookie dat inzichtelijk maakt welke via Adform ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).60 dagen
YouTube YSCCookie die wordt ingesteld door de videoservice van YouTube op pagina's met embedded YouTube-video's.Sessie
 GPSCookie die wordt ingesteld voor tracking op basis van locatieSessie
Insider Benelux B.V.insdrPushCookieStatus, push-request-sent, insdrSubsId, migratedSDK, isVAPID, insdrPayloadComplete, insdrSubsIdCreateDate, native-permission-impressionsCookie die een uniek id en timestamps genereerd. De cookie wordt gebruikt om de inzet van e-mail te meten en te analyseren en biedt de mogelijkheid tot het versturen van relevante e-mails naar mensen die hiervoor toestemming hebben gegeven.Maximaal 1 jaar
Selligentm_cnt, m_ses, m_trk, m_dir, m_tses en m_ttrkCookies worden gebruikt om de inzet van email te meten en te analyseren. Tevens bieden de cookies de mogelijkheid tot het versturen van relevante e-mails naar subscribers van actiemails en nieuwsbrieven op basis van klikgedrag in de e-mail en op de website.Maximaal 1 jaar

Selligent Site

sbt_i

Cookie slaat het Selligent Site-ID op

die ons in staat stelt om een 'apparaat' op ons domein te identificeren.

1 jaar

 sbss_[id]Het cookie wordt gebruikt om een bezoeker over verschillende domeinen te identificeren.1 jaar

 

sbt_p

Cookie slaat Selligent Site-informatie op voor niet-kwaliteitsprofielen.

1 jaar