MIND

Een goede psychische gezondheid is niet vanzelfsprekend. Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in zijn directe omgeving, te maken met psychische problemen. MIND wil mensen met psychische problemen en hun naasten een uitzicht bieden op een beter leven.

MIND streeft naar een samenleving waarin mensen niet alleen lichamelijk, maar ook psychische gezond zijn. Hiervoor is meer kennis en inzicht in psychische problemen nodig. Niet alleen over het ontstaan van psychische problemen, maar ook over hoe je ze kunt voorkomen en behandelen. Hiermee valt veel winst te behalen.

Nieuwe en betere behandelmethoden

Om de omvang, ernst en duur van psychische problemen te bestrijden is wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden dringend nodig. De strijd tegen psychische problemen moet de hoogste prioriteit krijgen. Niet alleen in de gezondheidszorg en de wetenschap, maar ook in onze samenleving.

Uitzicht op beter leven

MIND is een goed doel met een missie. Zij zijn er voor iedereen die te maken heeft met psychische problemen of wil weten hoe die te voorkomen zijn. Daarom nemen ze met daadkracht en passie het voortouw om mensen uitzicht te bieden op een beter leven door:

  • het bieden van actuele en betrouwbare informatie en advies
  • het financieren van onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden en zorgprojecten
  • het bevorderen van openheid en begrip
MIND
Door deelnemers gekozen bijdrage 2021
€ 161.314,-

Speel mee en steun MIND

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ik wil meespelen