Stichting Life Goals

Stichting Life Goals

Het aantal mensen dat in Nederland door verschillende omstandigheden sociaal ernstig in de problemen komt, wordt steeds groter. Stichting Life Goals laat hen sporten en bewegen, waardoor ze weer de juiste weg weten te vinden in het leven.

De onderkant van de samenleving worden ze vaak genoemd. Dak- en thuislozen, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden, drugsverslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld. Ze worstelen met hun ontregelde bestaan. Omdat ze geen huis of werk hebben, kampen ze met gezondheidsproblemen of zien ze geen perspectief meer in het leven.

Stichting Life Goals is in 2010 opgericht om ervoor te zorgen dat deze mensen weer gaan meedoen in onze maatschappij. Sport en bewegen is daarbij een belangrijk middel. Onder begeleiding van sportcoaches werken ze zich letterlijk en figuurlijk in het zweet.

Nieuwe contacten dankzij Life Goals

De deelnemers aan deze projecten maken door hun lichamelijke inspanningen grote stappen voorwaarts in hun persoonlijke ontwikkeling. In veertig weken tijd doen ze nieuwe contacten op, krijgen ze meer inzicht in hun eigen gedrag en werken ze aan hun gezondheid.

De stichting bereikt deze groep via zorg- en welzijnsorganisaties uit de Maatschappelijke Opvang, zoals het Leger des Heils. Life Goals is inmiddels actief in 25 gemeenten. Zij willen dit uitbreiden naar 43 gemeenten, zodat ze jaarlijks 5.000 kwetsbare mensen nieuw perspectief kunnen bieden. Mede dankzij uw deelname aan de VriendenLoterij kunnen zij er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen.

Gesteund sinds 2017
Ontvangen in 2018
€ 200.000,-
Totaal ontvangen
€ 400.000