Stichting Life Goals

Stichting Life Goals

Ondanks de toenemende welvaart in Nederland zijn er veel mensen die niet kunnen meekomen. Het aantal mensen dat het alleen niet redt neemt elk jaar toe. Daarmee blijft de druk op de maatschappelijke opvang en gemeenten stijgen.

Stichting Life Goals Nederland richt zich op de groep mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. De mensen uit onze doelgroep hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen.

De mensen uit de doelgroep van Stichting Life Goals Nederland hebben weinig tot geen toegang tot sportaanbod. Terwijl juist deze groep mensen veel profijt kan hebben van sporten op structurele basis. Sport kan deze mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging krijgen.

Door het aangaan van lokale samenwerkingen, het creëren van een lokaal breed draagvlak en het creëren van een landelijk netwerk maakt Stichting Life Goals Nederland het mogelijk om sport structureel in te bedden in het sociale domein. Onze aanpak geeft concrete invulling aan de opgave van gemeenten, sportservicebureaus en overheden om sport in het sociale domein te realiseren.

Missie

Stichting Life Goals Nederland wil bijdragen aan een samenleving waarin niemand buitenspel staat. Wij gebruiken de kracht van sport om mensen te inspireren weer mee te doen.

Doelstelling

Stichting Life Goals Nederland streeft ernaar om in 2021 in alle 43 centrumgemeenten van Nederland actief te zijn met een Life Goals Programma. Momenteel is Stichting Life Goals Nederland in 25 gemeenten actief met een Life Goals Programma.
Mede dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kunnen zij er alles aan doen om zoveel mogelijk kwetsbare mensen de kracht van sport te laten ervaren.

Mede dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kunnen zij er alles aan doen om zoveel mogelijk kwetsbare mensen de kracht van sport te laten ervaren.

Gesteund sinds 2017
Ontvangen in 2019
€ 200.000
Totaal ontvangen
€ 600.000