Opbrengst voor culturele organisaties

De VriendenLoterij steunt instellingen die zich inzetten voor cultuur in Nederland. Wilt u met uw organisatie in aanmerking komen voor steun van de VriendenLoterij? Hieronder treft u alle benodigde informatie. Bekijk de toekenningscriteria waaraan uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor meerjarig partnerschap.

Verdeling van de opbrengst

Meerjarige partners

Deze organisaties ontvangen voor een periode van meerder jaren een jaarlijkse bijdrage van de loterij.

Eenmalige schenkingen

Grootschalige en/of innovatieve, communicatief sterke projecten in de culturele of erfgoedsector kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige schenking.

Bijzondere culturele projecten

Meerjarige partners kunnen een aanvraag indienen voor financiering van bijzondere culturele projecten. Hiervoor is minimaal 40% van de inleg van de extra (dertiende, veertiende en vijftiende) trekking beschikbaar.

Aan het eind van het kalenderjaar voldoet de loterij aan haar verplichtingen aan meerjarige partners. De vrije ruimte die vervolgens beschikbaar is, wordt toegewezen aan nieuwe meerjarige partners en/of eenmalige schenkingen.

Aanvraagprocedure

Sinds 16 augustus zijn de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij samen verder gegaan. Bij deze nieuwe VriendenLoterij vindt u het loket voor organisaties en projecten op het werkterrein van cultuur en erfgoed. Wilt u een aanvraag doen op het gebied van gezondheid en welzijn, neemt u dan contact met ons op via goededoelen@vriendenloterij.nl

Meer over de aanvraagprocedure

Toekenningscriteria


Toekenningscriteria vaste partners

Bekijk de toekenningscriteria voor meerjarige partners waaraan uw organisatie moet voldoen om voor meerjarig partnerschap in aanmerking te komen.

Toekenningscriteria eenmalige schenking

Bekijk de toekenningscriteria voor eenmalige schenkingen waaraan uw organisatie moet voldoen om voor een eenmalige schenking in aanmerking te komen.

Bezwaar aantekenen?

Bent u het niet eens met de aanvraag-en besluitvormingsprocedure voor aanvragers en/of culturele organisaties van de VriendenLoterij?

Lees meer over de bezwaarprocedure