Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten uiterlijk 15 september worden ingediend bij de afdeling Partnerships.

Voor de aanvraag is geen standaardformulier beschikbaar. Een aanvraag moet worden voorzien van het meest recente jaarverslag en jaarrekening, een projectplan, een begroting en een dekkingsplan. Team Partners van de afdeling Partnerships van de VriendenLoterij adviseert de directie bij het opstellen van de voordracht voor de verdeling van de gelden voor de Raad van Commissarissen.

Na prijzen voor deelnemers en aftrek van kosten, gaan alle opbrengsten (minimaal 40%) naar het goede doel. Daarna (eind januari) besluit de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de toewijzing van de beschikbare gelden. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van (de groei van) de opbrengst van de VriendenLoterij.

Nieuwe meerjarige partners of eenmalige schenkingen worden toegewezen uit de vrije ruimte, die kan ontstaan nadat de bijdragen aan bestaande meerjarige partners zijn gedaan. Beoordeling vindt plaats door weging van de criteria, het staat de Raad van Commissarissen vrij om bepaalde criteria zwaarder te wegen dan andere. De VriendenLoterij beoordeelt alle aanvragen jaarlijks opnieuw.

Aan welke criteria moeten de culturele instellingen voldoen?

Dankzij de deelnemers doneerde de BankGiro Loterij in 2021 ruim € 83 miljoen aan culturele organisaties in Nederland. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moeten deze organisaties sinds augustus 2021 een aanvraag bij de VriendenLoterij indienen.

Meer informatie over criteria vaste partners
Meer informatie over criteria eenmalige schenkingen