Missie

Wij willen goede doelen steunen die werken aan gezondheid en welzijn. Wij werven fondsen voor onze goede doelen en geven bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij. Bekijk het jaarverslag 2019 van de VriendenLoterij.

Algemeen

De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en gezonde samenleving. Daarom steunen wij goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Onze bekende Vrienden helpen ons om onze doelstellingen aan een groter publiek kenbaar te maken, bijvoorbeeld via een TV optreden of door het organiseren van een Meet & Greet. Naast onze vaste goede doelen, kunnen deelnemers van de loterij ervoor kiezen om vriend te worden van hun eigen club of vereniging (het zogenoemde geoormerkt meespelen). De VriendenLoterij valt samen met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.

Geoormerkt meespelen

Uniek aan de VriendenLoterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen welk goed doel zij steunen met hun maandelijkse inleg. Dit heet geoormerkt meespelen. Wie geen keuze maakt, steunt automatisch de vaste goede doelen van de VriendenLoterij op het gebied van gezondheid en welzijn.

Regelgeving

Regelgevende en controlerende organen en instrumenten spelen een rol bij de organisatie en de verdeling van de opbrengst. Lees meer over regelgeving en toezicht.

Loterij zonder winstoogmerk

De VriendenLoterij is door de Belastingdienst voorzien van de status: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een onderneming verkrijgt de ANBI status als zij aan strikte voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld het werken zonder winstoogmerk en de eis dat een instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Lees meer over ANBI status.

Historie VriendenLoterij

Op initiatief van Humanitas is in 1989 de VriendenLoterij opgericht. Samen met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij valt de loterij onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.

De VriendenLoterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Ook veel clubs en verenigingen ontvangen steun. In 2018 was de inleg van de deelnemers van de VriendenLoterij € 122,3 miljoen. Hiervan schonk de loterij ruim € 61,1 miljoen aan organisaties die zich inzetten voor goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Historie goededoelenloterijen in Nederland

Na de Tweede Wereldoorlog werden voornamelijk vanuit katholieke hoek loterijen opgericht om (katholieke) goede doelen te steunen. De Giroloterij startte in 1970, in 1978 wordt dit de BankGiro Loterij. De Lotto begon met sportprijsvragen in 1961.

De Stichting Algemene Loterij Nederland (verder ALN) was de verdeler van de gelden bestemd voor het goede doel. Participanten van de ALN waren het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Koningin Juliana Welzijnsfonds (nu Oranje Fonds), de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (nu Stichting Loterijacties Volksgezondheid, verder SLV), de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (nu Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, verder V-Fonds), en de Stichting Katholieke Noden (nu Skanfonds).

In 1989 richt de Vereniging Humanitas de Sponsor Bingo Loterij op, die per 1 januari 2011 de VriendenLoterij is geworden. De oprichting van de Postcode Loterij in 1989 maakt het voor het eerst mogelijk dat de sectoren ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming en milieu een substantieel deel van de kansspelopbrengsten ontvangen.

In feite heeft de komst van de Postcode Loterij enig evenwicht gebracht in een situatie waarin enkele sectoren in het geheel niet in aanmerking kwamen voor kansspelbegunstiging. Dit initiatief heeft geleid tot een nieuwe dynamiek in zowel de kansspel- als de goededoelensector en een substantiële groei van de organisaties en hun werkzaamheden in de door de Postcode Loterij bediende sectoren.

BGL_organogram.jpg

Biografieën Managing Directors

Daan Peters

Managing Director

Daan Peters (1971) woont tijdens zijn studie Journalistiek in de van Eeghenstraat in Amsterdam, waar de Nationale Postcode Loterij gevestigd is. In oktober 1993 begint hij als buurjongen zijn carrière bij de Loterij als beller in het telefoonteam.

Na een periode als projectmedewerker op de afdeling Communicatie & Media bij Stichting DOEN, het initiatieffonds van de loterij, gaat hij terug naar de loterij waar de afdeling Televisie dan wordt opgericht. Daar is hij onder meer verantwoordelijk voor de diverse wekelijkse tv-programma’s en speciale wervingsshows en prijsuitreikingen. Met zijn interesse in marketing en lotverkoop en een geslaagde campagne voor het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht wordt Daan in 2004 verantwoordelijk voor de afdeling Marketing van de BankGiro Loterij. Later komt de afdeling Marketing van de VriendenLoterij daar nog bij.

In 2013 maakt Daan de overstap naar Marketing & Internet van de Nationale Postcode Loterij, waar hij zorgt voor een duurzame groei van het aantal deelnemers en loten.

Vanaf 1 juni 2018, na bijna 25 dienstjaren, verruilt hij zijn functie voor die van Managing Director Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij). Hij is hierbij verantwoordelijk voor de afdelingen TV & Evenementen, Marketing Postcode Loterij en VriendenLoterij, BankGiro Loterij Marketing en Partnerships, Concept center en Beethoven 200.

Daan is een creatieve verbinder met een hands-on mentaliteit en kent met zijn jarenlange ervaring de loterijen van binnen en buiten.

Dorine Manson

Managing Director

Dorine Manson (1966) komt uit Beetsterzwaag (Friesland). Na haar studie geschiedenis in Groningen werkte ze van 1993 tot 2002 bij PwC als consultant en manager subsidieadviseurs. Sinds 2002 was Manson bij de gemeente Amsterdam hoofd Economische Ontwikkeling en later directeur Economische Zaken. In september 2010 startte ze als directeur en later bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland, een organisatie met enkele honderden betaalde medewerkers en ruim 13.000 vrijwilligers. Dorine Manson is verantwoordelijk voor de afdelingen Politiek & Vergunningen, Goede Doelen, In- en Externe Communicatie, Risk Management, Informatiebeveiliging en Huisvesting.

Lennaert Kuijpers

Managing director

Lennaert Kuijpers (1983) woont met zijn vrouw en twee dochters (zeven en negen) in Vlaardingen. Na het behalen van zijn HBO opleiding Hogere informatica aan de Hogeschool Rotterdam in 2005, start hij als Software Ontwikkelaar bij Atos Origin. In de jaren daarop groeit hij naar de rol van business consultant, waarin hij met zijn optimisme, deskundigheid en verbindende kracht complexe IT uitdagingen tot een goed einde brengt. In 2014 begint zijn Novamedia avontuur bij de Postcode Loterij in Groot-Brittannië als plaatsvervangend hoofd Dataservice, in 2016 gevolgd door de functie Hoofd Dataservice van de Goede Doelen Loterijen. In 2020 verruilt hij deze functie voor die van Managing Director Goede Doelen Loterijen, waar hij verantwoordelijk is voor de afdelingen Dataservice, Ledenservice, Financiën, HR, Marketing Intelligence & Technology en Facilitaire dienst. De rollen van familieman, IT-er, rasoptimist en tekenaar combineert hij in zijn dagelijkse manier van werken, om gezamenlijk en met veel plezier doelen te bereiken.