Wildlands Natuur en Educatie Fonds

De stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fondsheeft ten doel educatie, onderzoek en conservatie, gericht op biodiversiteit te ondersteunen.

Daarnaast wil de stichting de culturele bewustwording in het algemeen bevorderen en activiteiten ontplooien op cultureel gebied in zo breed mogelijke zin. Geld wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten of op andere wijze. Bij actieve acties zal gebruik gemaakt worden van de geëigende kanalen van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.

Geld wordt  beschikbaar gesteld voor projecten in of van WILDLANDS of voor projecten van derden die passen binnen de doelstelling.

Wildlands Natuur en Educatie Fonds
Door deelnemers gekozen bijdrage 2020
€ 519.939,-

Speel mee en steun Wildlands Natuur en Educatie Fonds

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ik wil meespelen