Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent is het nationale museum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis.

Dit is de plek waar het publiek kennis kan nemen van de christelijke kunst, tradities, normen en waarden. Deze liggen aan de wortels van onze identiteit en de huidige samenleving en spelen een belangrijke rol in onze nationale geschiedenis.

Voor het behoud en de presentatie van de bijzondere collectie en aankoop van nieuwe objecten ontvangt het museum steun van de VriendenLoterij.

Museum Catharijneconvent
Gesteund sinds
2012
Algemeen
€ 200.000,-
Door deelnemers gekozen
€ 364.289,-
Ontvangen 2021
€ 564.289,-

Bijdrage voor bijzonder cultureel project: Het Grootste Museum van alle Nederlanders

In dit museum komen kunst, geschiedenis, monumentaal erfgoed en de diverse Nederlandse maatschappij op een unieke manier samen door uit te breiden van 18 naar 30 zalen in 2024.

Lees meer

Speel mee en steun Catharijneconvent

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze

Ik wil meespelen