Over de VriendenLoterij en Nationale Postcode Loterij

Begin 1990 bestond de Nationale Postcode Loterij nog maar uit een paar medewerkers en de vier oprichters. Na het samengaan van de BankGiro Loterij met de VriendenLoterij onder de naam VriendenLoterij in augustus 2021, bestaat de organisatie nu uit twee loterijen waar honderden medewerkers werkzaam zijn voor het goede doel.

De Sponsor Bingo Loterij, nu de VriendenLoterij, werd in 1998 in de familie opgenomen. In 2002 volgde de BankGiro Loterij. Samen vormden zij van 2004 tot 2021 de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. In 2021 zijn de VriendenLoterij en BankGiro Loterij samengegaan.

De missie van deze twee loterijen is eenduidig: het steunen van goede doelen. Na al die jaren zijn wij nog steeds een jonge en dynamische organisatie. Onze kernwaarden zijn dan ook: courageous, fun, sharing en sustainable.

Meer informatie

Historie goededoelenloterijen in Nederland

Na de Tweede Wereldoorlog werden voornamelijk vanuit katholieke hoek loterijen opgericht om (katholieke) goede doelen te steunen. De Giroloterij startte in 1970, in 1978 wordt dit de BankGiro Loterij. De Lotto begon met sportprijsvragen in 1961. De Stichting Algemene Loterij Nederland (verder ALN) was de verdeler van de gelden bestemd voor het goede doel. Participanten van de ALN waren het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Koningin Juliana Welzijnsfonds (nu Oranje Fonds), de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (nu Stichting Loterijacties Volksgezondheid, verder SLV), de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (nu Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, verder V-Fonds), en de Stichting Katholieke Noden (nu Kansfonds).

In 1989 richt de Vereniging Humanitas de Sponsor Bingo Loterij op (nu de VriendenLoterij). De oprichting van de Postcode Loterij in 1989 maakt het voor het eerst mogelijk dat de sectoren ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming en milieu een substantieel deel van de kansspelopbrengsten ontvangen.

In feite heeft de komst van de Postcode Loterij enig evenwicht gebracht in een situatie waarin enkele sectoren in het geheel niet in aanmerking kwamen voor kansspelbegunstiging. Dit initiatief heeft geleid tot een nieuwe dynamiek in zowel de kansspel- als de goededoelensector en een substantiële groei van de organisaties en hun werkzaamheden in de door de Postcode Loterij bediende sectoren.

Ons pand

De VriendenLoterij en Nationale Postcode Loterij steunen organisaties die werken aan een groene, rechtvaardige samenleving waaraan iedereen mee kan doen, met een bloeiende culturele sector. Sinds november 2018 doen wij dit vanuit het meest duurzaam verbouwde pand van Nederland, aan de Beethovenstraat in Amsterdam.

Over ons pand