Aanvraagprocedure culturele instellingen

Aanvragen moeten uiterlijk 15 september worden ingediend bij de afdeling Partnerships. Voor de aanvraag is geen standaardformulier beschikbaar. Een aanvraag moet worden voorzien van het meest recente jaarverslag en/of een gedetailleerde (exploitatie)begroting. De afdeling Goede Doelen adviseert de directie bij het opstellen van de voordracht voor de verdeling van de gelden voor de Raad van Commissarissen.

Na prijzen voor deelnemers en aftrek van kosten, gaan alle opbrengsten (minimaal 40%) naar het goede doel. Daarna (eind januari) besluit de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de toewijzing van de beschikbare gelden. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van (de groei van) de opbrengst van de VriendenLoterij.

Nieuwe meerjarige partners of eenmalige schenkingen worden toegewezen uit de beschikbare middelen, die ontstaan na aftrek van de bijdrage aan de meerjarige partners en aan de geoormerkte partners. Beoordeling vindt plaats door weging van de criteria, het staat de Raad van Commissarissen vrij om bepaalde criteria zwaarder te wegen dan andere. De VriendenLoterij beoordeelt alle aanvragen jaarlijks opnieuw.

Aan welke criteria moeten de culturele instellingen voldoen?

Dankzij de deelnemers doneerde de VriendenLoterij in 2021 ruim € 133 miljoen aan culturele organisaties en goede doelen die het dagelijks geluk van andere mogelijk maken.

Meer informatie over criteria vaste partners
Meer informatie over criteria eenmalige schenkingen

Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Partnerships van de VriendenLoterij via aanvragen@vriendenloterij.nl of via 020 209 2468.