Spieren voor Spieren

In Nederland lijden ongeveer 20.000 kinderen aan een spierziekte. Vaak zijn zij aan een rolstoel gebonden en is genezing bijna onmogelijk. Spieren voor Spieren financiert onderzoek naar de oorzaak van spierziekten en wil uitvinden hoe ze kunnen werken aan echte oplossingen.

Er zijn meer dan 600 verschillende soorten spierziekten. De oorzaak en het verloop is vaak onbekend en dus onvoorspelbaar. Daarom is onderzoek hard nodig. Spieren voor Spieren werkt op dat vlak samen met het Prinses Beatrix Spierfonds.

De beste behandeling, de beste diagnostiek én de beste zorg voor kinderen met een spierziekte. Dat is het voornaamste doel van de stichting. Uw deelname aan de VriendenLoterij helpt daarbij op talloze manieren.

Blije kinderen op Spieren voor Spierendag

Zo bezit Spieren voor Spieren kinder- en expertisecentra. Daarnaast financiert ze de ontwikkeling van hulpmiddelen die elke nieuwe dag net even iets leefbaarder maakt. Dat doet ook de jaarlijkse Spieren voor Spierendag. Daar zijn een hoop blije en lachende gezichten te zien. Eén dag in het jaar waarop kinderen en hun directe familie een keertje niet aan alle beperkingen hoeven te denken.

Spieren voor Spieren werft van oudsher fondsen voor lopende projecten en onderzoeken. Het is voor de stichting nu ook mogelijk om nieuwe, innovatieve projecten te steunen. Hopelijk kunnen ze daardoor het proces van een mogelijke behandeling of genezing versnellen.

Spieren voor Spieren

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2017
Ontvangen in 2019
€ 200.000
Totaal ontvangen
€ 6,8 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 1.252.439