Hartstichting

Hartstichting

Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting wil dat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. En dat iedereen gelukkig oud wordt. Daarom werkt de stichting aan oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken.

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten en dit aantal neemt alleen maar toe. Dagelijks worden honderden mensen door hartproblemen overvallen. Veel mensen weten niet dat zij risico lopen.

De Hartstichting wil dat hart- en vaatziekten eerder opgespoord en opgelost worden. De stichting investeert daarom in wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en initieert innovatieve verbeteringen in preventie en zorg. Hiermee is de Hartstichting een aanjager in de strijd tegen hart- en vaatziekten.

Strijd tegen hart- of vaatziekten

De Hartstichting werkt aan een toekomst waarin:

  • Iedereen zo lang mogelijk gezond blijft
  • Niemand wordt overvallen door een hart- of vaatziekte
  • Niemand te laat wordt behandeld
  • Iedereen de meest effectieve behandeling krijgt

Om deze toekomst te realiseren, zet de Hartstichting in op:

  • Risicofactoren en ziekte eerder opsporen en behandelen
  • Zo snel mogelijk behandelen om erger (herhaling) te voorkomen
  • Zo effectief mogelijk behandelen om erger (herhaling) te voorkomen

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2004
Ontvangen in 2018
€ 537.603
Totaal ontvangen
€ 21,1 miljoen
Extra geoormerkte bijdrage
€ 1.023.395
"De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten, want het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. De steun van de deelnemers van de VriendenLoterij is voor ons dus van groot belang. "
Floris Italianer Directeur