Stichting Liniebreed Ondernemen

Forten, vestingwerken, waterlinies en bunkers. Nederland ligt er mee bezaaid. Deze getuigen van de roemrijke vaderlandse geschiedenis hebben veel verschillende functies, van museum tot wellness center. Stichting Liniebreed Ondernemen behartigt de belangen van al deze erfgoedpartners. De bevlogen medewerkers zorgen voor behoud van het erfgoed, werkt aan het instandhouden van natuur, cultuur en cultuurhistorie van en rond de gebouwen en streeft naar duurzaam en verantwoord gebruik. Daarnaast vindt jaarlijks het VriendenLoterij Forten- en Vestingweekend plaats, waarbij in het hele land speciale activiteiten worden georganiseerd. De stichting wil dit uitbreiden met het militair erfgoed. Met deze loterijbijdrage kan Stichting Liniebreed Ondernemen al dit mooie werk weer tot en met 2024 extra glans geven.

Stichting Liniebreed Ondernemen
Eenmalige bijdrage 2021
€ 450.000,-