Stichting DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen Loterijen en streeft naar een groene, sociale en creatieve wereld. Met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nationale Postcode Loterij steunt DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven van voorlopers die laten zien dat het anders kan en zo de wereld veranderen.

Naast financiële ondersteuning brengt DOEN deze ondernemers met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek.

Iedereen doet mee

DOEN gelooft in een inclusieve samenleving. Een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Vanuit de bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunt DOEN initiatieven die kwetsbare mensen (weer) een plek geven in onze maatschappij. Een plek waar zij kunnen werken, zich kunnen ontwikkelen en volop meedoen aan de maatschappij.

Samen op weg naar een sociale samenleving

Steeds meer initiatieven zetten zich in voor economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Deze sociale ondernemers hebben extra aandacht voor ouderen, mensen met een beperking en nieuwe Nederlanders.

Stichting DOEN
Door deelnemers gekozen bijdrage 2021
€ 1.442,-

Speel mee en steun Stichting DOEN

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ik wil meespelen