Winnaar VriendenLoterij

Wat is uw winkans?

In 2016 zijn er bij de VriendenLoterij ruim 1,8 miljoen prijzen verloot. In 2016 speelden per trekking gemiddeld 498.000 deelnemers mee. Gemiddeld vielen er per trekking ruim 109.000 deelnemers in de prijzen. De gemiddelde kans voor een deelnemer op een prijs lag daarmee op bijna 1:4 per trekking (14 trekkingen).

Bij de VriendenLoterij is uw mobiele nummer uw lotnummer. Prijzen worden getrokken op het volledige lotnummer of op maximaal de 5, 6 of 7 laatste cijfers van het lotnummer. Alle prijzen vallen gegarandeerd, met uitzondering van de auto’s uit de AutoJackpot.

AutoJackpot

Als deelnemer maakt u iedere maand kans op auto’s. Maandelijks trekt de notaris voor elke auto in de AutoJackpot een combinatie van 7 eindcijfers. Als dit een combinatie is van cijfers die meespeelt, dan winnen de deelnemers met deze eindcijfercombinatie per winnend lot een auto. Wanneer er geen loten meespelen op deze eindcijfercombinatie, schuift de auto door naar de jackpot van de volgende maand. Maandelijks loopt de AutoJackpot op met meerdere auto’s.

Voorbeeld: Stel dat de AutoJackpot is opgelopen tot 50 auto’s, dan maakt u die maand dus 50 keer kans op een auto met uw lotnummer, bijv. 06 – 12345678 – AA. Als de notaris voor één van de 50 auto’s de eindcijfercombinatie 2345678 trekt, bent u de gelukkige winnaar van een auto uit de AutoJackpot!

De volledige AutoJackpot valt gegarandeerd minimaal eenmaal per jaar. In 2016 viel de Autojackpot twee keer en was de kans om een auto te winnen ongeveer 1 op 5.300, als de deelnemer een heel jaar meespeelde.

Het trekkingsbestand voor de auto's bestaat uit alle verkochte loten aangevuld met het universum van eindcijfercombinaties waar geen loten op meespelen. De grootte van het universum voor de auto’s is maximaal 10.000.000 (zie art. 8 lid 1, lid 3 en lid 7 van het deelnemersreglement). In 2016 was de verhouding tussen meespelende loten (de verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten) en het universum over het hele jaar berekend gemiddeld 1:15.

Geldprijzen

U maakt elke maand kans op geldprijzen van € 250,- tot € 100.000,-, reischeques en een gevarieerd prijzenpakket met ruim honderdduizend andere prijzen. Ga naar de prijzenpagina om te zien welke prijzen u kunt winnen.

Geldprijzen van € 25.000,- en hoger worden gedeeld als er meerdere winnaars zijn met dezelfde laatste eindcijfers. In 2016 is één keer € 2 miljoen en twee keer € 1 miljoen verloot. Als u aan alle drie de trekkingen deelnam, was de kans dat u een deel van een van deze miljoenenprijzen won bij de VriendenLoterij 1:24.700.

Grootste maandelijkse prijs

De grootste prijs waar u kans op maakt in de maandelijkse trekkingen en de 2 extra trekkingen is €100.000,-. In 2016 was de kans om (een deel van) deze prijs te winnen ongeveer 1 op 36.000, als de deelnemer een heel jaar meespeelde.

Deze prijzen kunt u winnen!
* Geldprijzen van € 25.000,- en hoger kunnen verdeeld worden over meerdere winnaars. De auto’s worden getrokken op universum en uitsluitend uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) vallen van loten die meespelen. De verhouding tussen meespelende loten en het universum is 1:15. Auto's die niet vallen schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar valt de AutoJackpot. Voor meer informatie zie www.vriendenloterij.nl/winkans.