Stichting Lezen en Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je wel goed kunt lezen en schrijven, vind je sneller een baan en heb je bijvoorbeeld meer grip op je gezondheid en geldzaken.

 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Dat heeft veel gevolgen. Een baan vinden, gezond leven en grip hebben op je geldzaken is dan lastiger.   

Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen. Daarom ondersteunen ze organisaties met scholing, onderzoek, lesmateriaal en campagnes. Ook maken ze laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij het publiek en de politiek. Zodat iedereen kan meedoen.  

Mede dankzij de ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij biedt Stichting Lezen en Schrijven laaggeletterden scholing en krijgen zij zo een tweede kans

 

Stichting Lezen & Schrijven
Door deelnemers gekozen bijdrage 2021
€ 33.378,-

Speel mee en steun Stichting Lezen en Schrijven

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ik wil meespelen