Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betaalt het Jeugdfonds de contributie of het lesgeld van de sport- of cultuurclub.

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sport- of cultuurclub.

In Nederland groeit 1 op de 11 kinderen op in een gezin waar te weinig geld is om de contributie van een sportclub of het lesgeld van bijvoorbeeld een muziek- of dansschool te betalen. Doordat deze kinderen niet mee kunnen doen, missen ze allerlei kansen die voor leeftijdsgenoten vanzelfsprekend zijn. Voetballen, judo, dansen of muziek maken helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Alle kinderen doen mee
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren uit armere gezinnen de contributie of het lesgeld en in veel gevallen ook de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen. De aanvragen worden gedaan via professionals (intermediairs) die het gezin meestal al kennen, zoals leerkrachten, buurtsportcoaches, jeugdhulpverleners en wijkteam medewerkers.

Kansen voor kinderen en jongeren
De ouders ontvangen zelf geen geld. De bijdrage wordt direct naar de sport- of cultuurclub overgemaakt. De intermediair ziet erop toe dat het kind ook werkelijk deelneemt aan de activiteiten waarvoor betaald is. Met de bijdrage van de VriendenLoterij kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur jaarlijks duizenden kinderen een kans bieden.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Door deelnemers gekozen bijdrage 2020
€ 33.163,-

Speel mee en steun Jeugdfonds Sport & Cultuur

Maandelijks gaat minimaal 40% van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze!

Ik wil meespelen