Beeld neonatologie

Stichting Emma Kinderziekenhuis AMC, Sophia en Wilhelmina Kinderziekenhuis

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 14.000 baby’s te vroeg geboren. Zij liggen vaak maandenlang in een couveuse op een intensive care afdeling. Het Emma Kinderziekenhuis AMC, het Sophia Kinderziekenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis doen onderzoek naar de gevolgen.

Als een kind te vroeg wordt geboren, heeft dat grote impact. De intensieve behandeling en de prikkels die hiermee gepaard gaan, veroorzaken vaak pijn en stress. Hetzelfde geldt voor infecties en voedings- en darmproblemen. Belangrijke organen zoals de hersenen en longen zijn bij deze kinderen nog onrijp en kunnen door deze nare omstandigheden beschadigd raken.

Pijn- en stressfactoren kunnen dus een negatief effect op het afweersysteem hebben. Bij te vroeg geboren baby’s is daar echter nog nooit op grote schaal onderzoek naar gedaan. De academische kinderziekenhuizen van Nederland - Emma Kinderziekenhuis AMC, het Sophia Kinderziekenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis - slaan daarom de handen ineen om een grootschalig onderzoek mogelijk te maken.

Landelijk onderzoek kinderziekenhuizen

Het landelijke onderzoek moet uitwijzen hoe de omschreven stress de ontwikkeling van de belangrijke organen beïnvloedt. Plus wat er op lange termijn nog gebeurt. De kinderziekenhuizen volgen zo'n 400 pasgeborenen en hun ouders in het onderzoek.

Dankzij uw meespelen in de VriendenLoterij is het budget rond en kan het onderzoek starten. De bijdrage wordt gebruikt voor de inzet van onderzoeksverpleegkundigen op de verschillende neonatale afdelingen en de benodigde hulpmiddelen om het onderzoek uit te voeren.

Eenmalige schenking in 2017
€ 385.000,-
Totaal ontvangen
€ 385.000,-