Wat is uw winkans?

In 2017 zijn er bij de VriendenLoterij ruim 1.620.999 miljoen prijzen verloot. In 2017 speelden per trekking gemiddeld 516.248 deelnemers mee. Gemiddeld vielen er per trekking ruim 97.060 deelnemers in de prijzen. De gemiddelde kans op een prijs lag voor u als deelnemer daarmee op 1:5,32 per trekking (14 trekkingen).

Bij de VriendenLoterij is uw mobiele nummer uw lotnummer. Prijzen worden getrokken op het volledige lotnummer. De AutoJackpot wordt getrokken op de laatste 7 eindcijfers van uw lotnummer. Alle prijzen vallen gegarandeerd, met uitzondering van de auto’s uit de AutoJackpot.

AutoJackpot

Als deelnemer maakt u iedere maand kans op auto’s. Maandelijks trekt de notaris voor elke auto in de AutoJackpot een combinatie van 7 eindcijfers. Als dit een combinatie is van cijfers die meespeelt, dan winnen de deelnemers met deze eindcijfercombinatie per winnend lot een auto. Wanneer er geen loten meespelen op deze eindcijfercombinatie, schuift de auto door naar de jackpot van de volgende maand. Maandelijks loopt de AutoJackpot op met meerdere auto’s.

Voorbeeld: Stel dat de AutoJackpot is opgelopen tot 50 auto’s, dan maakt u die maand dus 50 keer kans op een auto met uw lotnummer, bijv. 06 – 12345678 – AA. Als de notaris voor één van de 50 auto’s de eindcijfercombinatie 2345678 trekt, bent u de gelukkige winnaar van een auto uit de AutoJackpot!

De volledige AutoJackpot valt gegarandeerd minimaal eenmaal per jaar. In 2017 viel de Autojackpot twee keer en was de kans om een auto te winnen gemiddeld 1:5.268, als u als deelnemer een heel jaar meespeelde.

Het trekkingsbestand voor de auto's bestaat uit alle verkochte loten aangevuld met het universum van eindcijfercombinaties waar geen loten op meespelen. De grootte van het universum voor de auto’s is maximaal 10.000.000 (zie art. 8 lid 1, lid 3 en lid 7 van het deelnemersreglement). In 2017 was de verhouding tussen meespelende loten (de verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten) en het universum over het hele jaar berekend gemiddeld 1:15.

Prijzenpot

Miljoenenprijs

In 2017 is één keer € 2 miljoen en drie keer € 1 miljoen verloot. Als u aan alle vier de trekkingen deelnam, was de kans dat u een deel van een van deze miljoenenprijzen won bij de VriendenLoterij 1:16.425.

Prijzen iedere trekking

De grootste prijs waar u kans op maakt in de maandelijkse trekkingen en de 2 extra trekkingen is € 100.000,-. In 2017 was de kans om deze prijs te winnen ongeveer 1:23.466, als u een heel jaar meespeelde. In 2018 zijn dit geen deelprijzen meer, en wint u het bedrag op het volledige lotnummer.

Dag- en weekprijzen in 2018

In 2018 maken we elke dag van de week een winnaar bekend uit de maandelijkse trekking. Elke werkdag kunt u de gelukkige winnaar zijn van een vakantie of van € 1.000,-. In het weekend maken wij de winnaar bekend van een iPhone X, de winnaar van € 2.500,- én de winnaar van € 10.000,-. Als u als deelnemer het hele jaar meespeelt heeft u een kans van 1:776* dat u minstens 1 keer een vakantie, € 1.000,-, een iPhone X, € 2.500,- of € 10.000,- wint.

* Deze winkans is berekend op basis van de deelnemersgegevens uit 2017.