• De VriendenLoterij verwerkt uw gegevens volgens haar privacy statement. Als u geen prijs stelt op onze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan VriendenLoterij, Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam.
  • De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onder nummer 5664428/10/DSP d.d. 17 december 2010.
  • Een eindcijferprijs wordt alleen uitgekeerd als deze op een cijfercombinatie valt van een lot dat meespeelt met de VriendenLoterij.
  • Geldprijzen boven € 10.000,- die worden gewonnen op eindcijfers, worden gedeeld als er meerdere winnaars zijn met dezelfde laatste cijfers.