Voorwaarden VriendenFonds

  • Clubs, (sport) verenigingen en stichtingen met een sociaal belang behartigende instelling (SBBI status) of met een ANBI status kunnen een aanvraag bij het VriendenFonds indienen om de hartenwens van een privépersoon te vervullen;
  • De aanvraag betreft de hartenwens van een privépersoon die wel een steuntje in de rug kan gebruiken of die om een bijzondere reden in het zonnetje gezet mag worden;
  • De reden waarom de privépersoon de vervulling van een hartenwens verdiend moet worden toegelicht in de aanvraag en gebaseerd zijn op de expertise van de aanvragende club, (sport) vereniging of stichting;
  • In de aanvraag wordt duidelijk beschreven welk positief verschil de bijdrage van het VriendenFonds zal maken voor de privépersoon in kwestie;
  • Aanvragen kunnen worden ingediend via het online aanvraagformulier van het VriendenFonds. Let op: privépersonen kunnen niet zelf een aanvraag indienen;
  • Het aan te vragen bedrag ligt tussen de € 100,- en € 2.000,- netto. Het bedrag voor de hartenwens dient binnen één jaar na toekenning te worden ingezet;
  • Het VriendenFonds ontvangt binnen 6 maanden na toekenning per e-mail of post een kopie van de factuur, een kostenspecificatie of scan van de bonnetjes van de gemaakte kosten voor de wensvervulling;
  • Maximaal twaalf maanden na honorering van de aanvraag door het VriendenFonds dient de hartenwens te zijn verwezenlijkt;
  • Het VriendenFonds honoreert geen aanvragen die betrekking hebben op de verbetering van de faciliteiten of materialen van een club, vereniging of stichting. Hiervoor kunnen clubs, verenigingen en stichtingen geoormerkte loten via de VriendenLoterij werven en/of deelnemen aan ‘Clubs van de Week’.