Land Art Flevoland

In Flevoland bevindt zich een unieke collectie landschapskunstwerken. Uniek vanwege de kwaliteit, de ontstaansgeschiedenis én het voor land art relatief kleine oppervlak waarop ze te bezoeken zijn. Ze maken van Flevoland eigenlijk één groot openluchtmuseum. De collectie land art van Flevoland groeit nog steeds. Tegelijk wordt het na bijna 45 jaar belangrijk om de oudere werken te behouden en de gehele collectie goed beleefbaar te maken voor een breed publiek. De stichting Land Art Flevoland heeft een masterplan ontwikkeld om de locaties van de landschapskunstwerken een ‘upgrade’ te geven die ze klaar maakt voor de toekomst. Dit plan koppelt bewust een aantal grotere restauratiewerkzaamheden aan het verbeteren van de beleefbaarheid en publieksvoorzieningen. De eigenaren (provincie en gemeenten) zorgen voor de restauratie en met deze bijdrage van de VriendenLoterij kan Land Art Flevoland eraan werken om zoveel mogelijk publiek te bereiken. In dit voor Flevoland bijzondere jaar met onder andere de Floriade een mooi en ambitieus streven.

Land Art Flevoland
Eenmalige bijdrage 2021
€ 300.000,-