Procesuitvoering trekking VriendenLoterij

 1. De afdeling Marketing Services stelt op basis van het beschikbare prijzengeldbudget en de ingekochte naturaprijzen een trekkingsbrief op waarin de te trekken prijzen voor de betreffende trekking staan vermeld. Deze trekkingsbrief wordt ondertekend door Hoofd Marketing, de Managing Director en een lid van de Directie. Het originele en ondertekende exemplaar wordt naar de notaris gestuurd.
 2. Op basis van de trekkingsbrief wordt het prijzenschema voorafgaand aan de trekking ingevoerd in het interne trekkingssysteem waarna deze invoer wordt gecontroleerd.
 3. Voor elke trekking die plaatsvindt wordt ook via het interne trekkingssysteem een trekkingsbestand opgebouwd. Hierop staan alle geïncasseerde en gratis loten. Ook dit bestand wordt gecontroleerd.
 4. Er vindt een geautomatiseerde “hash”-berekening plaats over zowel het prijzenschema als het trekkingsbestand, welke wordt vastgelegd in een verwerkingsverslag. Beide bestanden worden geëxporteerd en aan de notaris overgedragen.
 5. De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van de notaris. Hij beheert en bewaart de computer waarop de trekkingsmodule staat. De trekkingsmodule is gecertificeerd door het NMi. Voor elke trekking wordt het te gebruiken prijzenschema en trekkingsbestand onder toezicht van de notaris in de trekkingsmodule ingevoerd.
 6. De notaris trekt handmatig een 10-cijferige start- en een 8-cijferige coupeerwaarde. Deze waarden worden door de notaris genoteerd en ook ingevoerd in de trekkingsmodule.
 7. De notaris controleert tevens of het/de door de trekkingsmodule getoonde:
  * software controlegetal overeenkomt met het controlegetal op het NMi certificaat;
  * “hash”-berekeningen over het prijzenschema en het trekkingsbestand overeenkomen met de berekeningen op het corresponderende verwerkingsverslag;
  * aantal loten op trekking overeenkomt met het aantal loten op het corresponderende verwerkingsverslag;
  * prijzenschema overeenkomt met de prijzen in de getekende trekkingsbrief;
  * start- en coupeerwaarden overeenkomen met de waarden die hij heeft bepaald.
 8. Na akkoord op het resultaat van alle controles start de notaris de trekking.
 9. Na afloop van de trekking controleert de notaris of de getrokken prijzen overeenkomen met de trekkingsbrief en keurt hij bij akkoord de trekking goed, waarna deze wordt afgerond. De trekkingsuitslag wordt ten behoeve van de notaris zowel geprint in PDF formaat als digitaal opgeslagen. De notaris maakt van elke trekking proces-verbaal op.
 10. Bij de VriendenLoterij kunnen prijzen worden getrokken op lotnummers of op eindcijfers. Ook kan er sprake zijn van prijzen die worden verdeeld onder meerdere meespelende loten. Tevens kunnen prijzen worden getrokken op een universum. Niet alle loten binnen dit universum zijn verkocht. De notaris kan prijzen gevallen op een niet verkocht lot als zodanig controleren. Op de trekkingsuitslag en in publicatie worden prijzen gevallen op niet verkochte loten duidelijk gemarkeerd.
 11. Elke deelnemer speelt gratis mee in het toegevoegd spel van de VriendenLoterij. Dit spel bestaat uit een wekelijks Bingospel waarvoor elke deelnemer Bingokaarten toegewezen heeft gekregen. Om de winnende Bingogetallen van het toegevoegd spel te bepalen, trekt de notaris handmatig 30 Bingoballen (lopend van 1 t/m 45) voor de wekelijkse Bingotrekkingen. De nummers van deze Bingoballen worden schriftelijk vastgelegd en door de notaris gecontroleerd. Deelnemers met een volle Bingokaart kunnen diverse geld- of naturaprijzen winnen. Na afloop van de trekking controleert de notaris of de getrokken prijzen overeenkomen met de trekkingsbrief en keurt hij bij akkoord de trekking goed, waarna deze wordt afgerond. De trekkingsuitslag wordt ten behoeve van de notaris zowel geprint in PDF formaat als digitaal opgeslagen. De notaris maakt van elke trekking proces-verbaal op.