Hoe is het toezicht op de trekkingen geregeld?

De trekkingen

De VriendenLoterij organiseert vierenvijftig bingotrekkingen per jaar. Tweeënvijftig wekelijkse trekkingen en tweemaal per jaar een extra bingotrekking (superbingo). De notaris verricht de trekkingen wekelijks op vrijdag, de uitslag staat vanaf de week daarop op de site.

De VriendenLoterij organiseert ook twaalf maandelijkse lotnummertrekkingen per jaar. De notaris verricht de trekkingen maandelijks op de 1e woensdag na de laatste bingotrekking van de betreffende maand, de uitslag staat vanaf de 9e van de maand daarop op de site.

Winnaars ontvangen hun prijzen automatisch op het rekeningnummer waarvan de afschrijving heeft plaatsgevonden of op het bij ons bekende (e-mail)adres.

Toezichthoudende instanties

De kansspelmarkt, en dus ook de VriendenLoterij, staat onder streng toezicht. De controlerende instanties zijn:

  • het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  • de Kansspelautoriteit

  • Gaming Laboratories International (GLI)

  • de notaris

  • de externe accountant

  • de externe Electronic Data Processing (EDP) Auditor

  • de MVO-accountant.

Ook de Belastingdienst, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het College Bescherming Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Reclame Code Commissie en diverse consumentenbelangenorganisaties houden in de gaten wat aanbieders op de kansspelmarkt doen. En natuurlijk stellen onze deelnemers regelmatig vragen waardoor we scherp blijven.

De trekking

Bingotrekking:

Uiteraard is voor een loterij de trekking en het willekeurige verloop daarvan essentieel. Daarom is voor de uitvoering van de bingotrekking in eigen beheer speciale software ontworpen en vindt de trekking plaats met een bingomachine met bijbehorende bingoballen. Dit trekkingssysteem van de loterij is volledig intern en extern gecontroleerd en aan diverse audits van onder andere PricewaterhouseCoopers onderworpen. Ten slotte is de bingomachine en programmatuur gecertificeerd door Gaming Laboratories International (GLI). Bij de certificering is vastgesteld dat iedere bingobal een gelijke kans in de trekking heeft. En dat de bingokaarten op willekeurige wijze worden toegekend. Ook controleert het GLI periodiek (onaangekondigd) op het gebruik van de gecertificeerde hardware en software. De bingomachine zorgt ervoor dat de trekking willekeurig en eerlijk plaatsvindt. De software zorgt ervoor dat de toekenning van bingokaarten eerlijk plaatsvindt. De notaris is bij iedere trekking aanwezig en stelt voorafgaand aan de trekking vast of gebruik wordt gemaakt van de door het GLI gecertificeerde hardware.

Lotnummertrekking:

Uiteraard is voor een loterij de trekking en het willekeurige verloop daarvan essentieel. Daarom is voor de uitvoering van de trekking in eigen beheer speciale software ontworpen. Dit trekkingssysteem van de loterij is volledig intern en extern gecontroleerd en aan diverse audits van onder andere PricewaterhouseCoopers onderworpen. Ten slotte is de programmatuur gecertificeerd door Gaming Laboratories International (GLI) Ook controleert het GLI periodiek (onaangekondigd) op het gebruik van de gecertificeerde software. De software zorgt ervoor dat de trekking willekeurig en eerlijk plaatsvindt. De notaris is bij iedere trekking aanwezig en stelt voorafgaand aan de trekking vast of gebruik wordt gemaakt van de door het GLI gecertificeerde software.

Externe partijen hebben geen ongeautoriseerde toegang tot het systeem waarin alle loten staan geregistreerd. De trekkingsbestanden zijn beveiligd middels systeemcontroles en hashtotalen zorgen ervoor dat deze niet ongezien gewijzigd kunnen worden. Daarnaast checkt een EDP Auditor van PricewaterhouseCoopers achteraf of alle deelnemende loten correct in de trekking zijn meegenomen.