Regelgeving en toezicht

Boodschap aan het kabinet

De standpunten van de VriendenLoterij met betrekking tot de kansspelwetgeving kunt u hieronder downloaden.

Download de standpunten van de Vriendenloterij met betrekking tot de kansspelwetgeving (pdf)

Wetten en autoriteiten

Voor de loterijen spelen de volgende externe regelgevende en controlerende organen en instrumenten een rol:

Kansspelautoriteit

  • Als onafhankelijke toezichthouder zorgt de Kansspelautoriteit voor een goed gereguleerd en betrouwbaar aanbod van kansspelen, waaraan consumenten veilig en verantwoord kunnen deelnemen. De belangrijkste taken hiervan zijn:
  • verlenen van kansspelvergunningen
  • toezien op naleving wet- en regelgeving en de vergunningsvoorwaarden
  • optreden tegen overtredingen van de Wet op de kansspelen of vergunningsvoorwaarden, mede door het opleggen van sancties
  • voorlichting geven over kansspelen en de mogelijke gevaren ervan
  • coördineren van activiteiten ten aanzien van verslavingspreventie.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor het algemene kansspelbeleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.kansspelautoriteit.nl.

Wet op de Kansspelen (WoK)

De WoK is het juridische kader waarbinnen de kansspelvergunninghouders werken.

> U kunt de Wet op de Kansspelen hier nalezen

Vergunning en statuten van de VriendenLoterij

De vergunning van de VriendenLoterij is door de Kansspelautoriteit verleend.

> Vergunning VriendenLoterij 2017-2021

Download de statuten van de VriendenLoterij (pdf)

De trekking van de VriendenLoterij vindt plaats volgens een vaste procedure. Bij ieder onderdeel in het trekkingsproces zijn zowel in- als externe toezichthouders betrokken.

> Hoe is het toezicht op een trekking geregeld?

> Wat is de procedure van de trekking van de VriendenLoterij?

Corporate Governance

De Goede Doelen Loterijen volgen (voor zover van toepassing) de Corporate Governance Code, zoals opgesteld door de commissie Tabaksblat. Dit is een gedragscode voor bedrijven met als doel verbeterde transparantie in de jaarrekening en een betere verantwoording aan de Raad van Commissarissen.

> Lees de Corporate Governance Code
> Lees meer over onze Governance Holding

Deelnemersreglement, disclaimer, privacy- en cookiepolicy

> Lees ons deelnemersreglement

> Lees onze disclaimer

> Lees onze privacy- & cookie policy

Financieel reglement

Download de verdeling van de opbrengst (pdf)

Download het financieel reglement (pdf)

Gedrags- en Reclamecode kansspelaanbieders

De VriendenLoterij volgt zowel de Gedragscode, als de Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de wet op de kansspelen. De bedoeling van beide codes is het goed informeren van de consument over het legale kansspelaanbod. De vergunninghouders dragen zorg voor een evenwichtig beleid op het gebied van de wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen. Hierin is onder ander aandacht voor consumentenbescherming, waaronder het tegengaan van wervings- en reclame-uitingen gericht op minderjarigen of andere kwetsbare groepen.

Bekijk de reclamecode voor kansspelaanbieders

Download de gedragscode voor kansspelaanbieders (pdf)

De zorgplicht (artikel 4a WoK) en de VriendenLoterij

Zo geeft de VriendenLoterij invulling aan de op haar rustende wettelijke zorgplicht (pdf)

De Nationale Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij) willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Wij streven ernaar om alleen die producten te kopen waarvoor de kosten voor het verantwoord omgaan met mens en planeet in de gehele keten is opgenomen. In deze gedragscode staat hoe wij met onze leveranciers werken, en wat we van ze verwachten op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten, ethiek en milieu.

Download de Inkoopvoorwaarden en Gedragscode Goede Doelen Loterijen (pdf)

Toelichting Bel-me-niet Register

Bij de VriendenLoterij nemen we het Bel-me-niet Register uiteraard serieus en in acht.

Lees meer over het Bel-me-niet Register

Responsible Disclosure

Download de Responsible Disclosure

Heeft u een (technische) kwetsbaarheid gevonden bij de GDL of een van haar leveranciers? Bekijk dan onze Responsible Disclosure.

Klachtenprocedure

Heeft u een vraag over uw gewonnen prijs of vragen over uw deelname aan de VriendenLoterij? Kijk op de Klantenservicepagina van de VriendenLoterij. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 09.00 – 21.00 uur via het nummer 088 – 020 1020 (normaal tarief). De VriendenLoterij doet er alles aan om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen via het contactformulier.

Hier vindt u de klachtenprocedure (pdf)

Klachtenprocedure voor aanvragende organisaties

Heeft u klachten over de aanvraag- en besluitvormingsprocedures van aanvragers en/of goede doelen van de VriendenLoterij? Bekijk hier de werkwijze van het omgaan met klachten.

Responsible Play

Download de Code of Conduct