Vereniging van Stichtingen leergeld Nederland

Ontvangen in 2019
€ 200.000
Totaal ontvangen
€ 400.000

Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland zorgt ervoor dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen die het niet breed hebben ook mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De aanpak van Stichting Leergeld Nederland is bijzonder omdat zij bij de gezinnen thuis op bezoek gaat en bespreekt welke hulp er nodig is. Zodat kinderen bijvoorbeeld wel mee kunnen op schoolkamp, muziekles gaan volgen of een laptop krijgen om hun huiswerk te doen. In 2023 wil de organisatie haar steun in alle Nederlandse gemeenten in Nederland aanbieden. Om die plannen te realiseren ontvangt de organisatie de komende vijf jaar een jaarlijkse vaste bijdrage van de VriendenLoterij.