Stichting StreetPro

Totaal ontvangen
€ 200.000

In Nederland bevinden 800.000 jongeren zich om diverse redenen in een kwetsbare positie. Zij hebben schulden, groeien op in armoede, hebben een complexe thuissituatie, een verslaving of zijn dakloos.

Stichting StreetPro (Street Professionals) begeleidt jongeren van 15 tot en met 27 jaar die geen onderwijs volgen, geen werk hebben of dreigen uit te vallen, bij het vinden van werk of bij het herpakken van hun opleiding. De stichting is in 2014 opgericht door oud-profvoetballer Edgar Davids. Sindsdien heeft Stichting StreetPro al 760 jongeren (terug)begeleid naar een opleiding of werk. Met de eenmalige schenking van de VriendenLoterij start Stichting StreetPro in 2020 met opschaling van haar activiteiten naar vijf locaties in Nederland. Hiermee zet de stichting een eerste stap om vanaf 2025 jaarlijks 750 jongeren naar een passende opleiding of baan te begeleiden.