MIND

Gesteund sinds
2004
Ontvangen in 2019
€ 501.740
Door deelnemers gekozen
€ 69.149
Totaal ontvangen
€ 12,4 miljoen

Een goede psychische gezondheid is niet vanzelfsprekend. Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in zijn directe omgeving, te maken met psychische problemen. MIND wil mensen met psychische problemen en hun naasten een uitzicht bieden op een beter leven.

MIND streeft naar een samenleving waarin mensen niet alleen lichamelijk, maar ook psychische gezond zijn. Hiervoor is meer kennis en inzicht in psychische problemen nodig. Niet alleen over het ontstaan van psychische problemen, maar ook over hoe je ze kunt voorkomen en behandelen. Hiermee valt veel winst te behalen.

Nieuwe en betere behandelmethoden

Om de omvang, ernst en duur van psychische problemen te bestrijden is wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden dringend nodig. De strijd tegen psychische problemen moet de hoogste prioriteit krijgen. Niet alleen in de gezondheidszorg en de wetenschap, maar ook in onze samenleving.

Uitzicht op beter leven

MIND is een goed doel met een missie. Zij zijn er voor iedereen die te maken heeft met psychische problemen of wil weten hoe die te voorkomen zijn. Daarom nemen ze met daadkracht en passie het voortouw om mensen uitzicht te bieden op een beter leven door:

  • het bieden van actuele en betrouwbare informatie en advies
  • het financieren van onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden en zorgprojecten
  • het bevorderen van openheid en begrip
"Dankzij de VriendenLoterij kunnen wij mensen met psychische problemen hoop geven op een beter leven"
Ronald Gorter Directeur