Stichting Life Goals

VL_NB_17_02_vljvs2017..jpg
Gesteund sinds
2017
Ontvangen in 2019
€ 200.000
Totaal ontvangen
€ 600.000

Ondanks de toenemende welvaart in Nederland zijn er veel mensen die niet kunnen meekomen. Het aantal mensen dat het alleen niet redt neemt elk jaar toe. Daarmee blijft de druk op de maatschappelijke opvang en gemeenten stijgen.

Stichting Life Goals Nederland richt zich op de groep mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. De mensen uit onze doelgroep hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen.

De mensen uit de doelgroep van Stichting Life Goals Nederland hebben weinig tot geen toegang tot sportaanbod. Terwijl juist deze groep mensen veel profijt kan hebben van sporten op structurele basis. Sport kan deze mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging krijgen.

Door het aangaan van lokale samenwerkingen, het creëren van een lokaal breed draagvlak en het creëren van een landelijk netwerk maakt Stichting Life Goals Nederland het mogelijk om sport structureel in te bedden in het sociale domein. Onze aanpak geeft concrete invulling aan de opgave van gemeenten, sportservicebureaus en overheden om sport in het sociale domein te realiseren.

Default text goes here