Stichting DOEN

Gesteund sinds
1998
Ontvangen in 2019
€ 3.000.000
Door deelnemers gekozen
€ 1.870
Totaal ontvangen
€ 85,7 miljoen

Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen Loterijen en streeft naar een groene, sociale en creatieve wereld. Met de bijdrage van de VriendenLoterij, Nationale Postcode Loterij en BankGiro Loterij steunt DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven van voorlopers die laten zien dat het anders kan en zo de wereld veranderen.

Naast financiële ondersteuning brengt DOEN deze ondernemers met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek.

Iedereen doet mee

DOEN gelooft in een inclusieve samenleving. Een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Vanuit de bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunt DOEN initiatieven die kwetsbare mensen (weer) een plek geven in onze maatschappij. Een plek waar zij kunnen werken, zich kunnen ontwikkelen en volop meedoen aan de maatschappij.

Samen op weg naar sociale samenleving

Steeds meer initiatieven zetten zich in voor economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Deze sociale ondernemers hebben extra aandacht voor ouderen, mensen met een beperking en nieuwe Nederlanders. Maak hieronder kennis met twee projecten die DOEN steunt.

Refugee Team

Deze sociale onderneming verbindt vluchtelingen met een verblijfsvergunning als vrijwilliger aan grote evenementen in sport, muziek en cultuur. Hier doen zij werkervaring op en leren nieuwe mensen kennen. Vervolgens koppelt Refugee Team ze aan de bedrijven die als sponsor of leverancier bij deze evenementen betrokken zijn, met als doel een betaalde baan of stageplek voor deze vluchtelingen. Met de bijdrage van DOEN kan de onderneming uitbreiden naar andere steden, zodat er meer mensen aan de slag kunnen.  

http://refugeeteam.nl/

i-did

Een ander voorbeeld is i-did. Bij i-did maken mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uit resttextiel nieuwe producten zoals tassen en tafelaankleding. Bij i-did worden producten en grondstoffen niet weggegooid, maar hergebruikt. Kapotte kleding en textiel zijn namelijk heel geschikt om nieuwe, mooie producten van te maken. In de naaiateliers van i-did werken vrouwen en mannen die veelal in de bijstand zitten en nog geen betaalde baan hebben. I-did biedt hun een fijne werkplek en een goede doorstroommogelijkheid naar betaald werk of een opleiding.

https://www.i-did.nl

"Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare mensen weer een plek krijgen in onze maatschappij, dat ze zich gewaardeerd voelen en weer mee doen. Met de bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunen wij initiatieven van sociale ondernemers die zich daarvoor inzetten."
Anneke Sipkens Algemeen directeur