Oogfonds

Gesteund sinds
2008
Ontvangen in 2019
€ 200.000
Door deelnemers gekozen
€ 161.611
Totaal ontvangen
€ 3,7 miljoen

Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 250.000 blinden en slechtzienden. De impact van blindheid en slechtziendheid is enorm. Als we niets doen, zal het aantal mensen dat blind of slechtziend wordt enorm toenemen. Dat komt met name door de dubbele vergrijzing – steeds meer mensen worden steeds ouder- door de toename van het aantal mensen met diabetes en door de toename van hoge bijziendheid bij de jeugd.

De toename van het aantal blinden en slechtzienden in de Nederlandse samenleving is een zorgelijke en veelal onnodige ontwikkeling: in maar liefst vijftig procent van de gevallen kan het worden voorkomen. Het Oogfonds wil vermijdbare blindheid en slechtziendheid zo snel mogelijk tot nul reduceren. Dat kan door wetenschappelijke onderzoek, preventie, toegankelijke oogzorg en voorlichting.

Wetenschappelijk oogonderzoek

Het Oogfonds voorkomt en bestrijdt oogaandoeningen en helpt mensen met een visuele beperking zichtbaar beter te participeren in de samenleving. Om de missie te realiseren, subsidieert het Oogfonds wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke projecten in Nederland en is het fonds pleitbezorger en voorlichter. Met het huidige budget is het Oogfonds niet in staat om alles te doen wat nodig is. Mede dankzij onze deelnemers kunnen belangrijke stappen worden gezet.

"Geweldig dat zoveel mensen met de VriendenLoterij meespelen voor belangrijk onderzoek naar oogziektes en voorlichting"
Edith Mulder Directeur