Hersenstichting

Gesteund sinds
2004
Ontvangen in 2019
€ 501.740
Door deelnemers gekozen
€ 626.216
Totaal ontvangen
€ 17 miljoen

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. De Hersenstichting zet zich in voor gezonde hersenen.

Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken financiert de stichting onderzoek, geeft zij voorlichting en voert zij vernieuwende projecten uit.

Elk jaar nieuwe slachtoffers

Per jaar komen er 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Naar schatting leven in Nederland 650.000 mensen met de gevolgen van hersenletsel. Ook familie en vrienden worden hierdoor getroffen. Dat moet stoppen.

En het kán stoppen. De Hersenstichting is ervan overtuigd dat we in de toekomst hersenziekten kunnen genezen en onze hersenen gezond kunnen houden.

"Dankzij de Vriendenloterij kan de Hersenstichting zich blijven inzetten om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en om goede zorg te krijgen voor hersenpatiënten."
Herman de Haan Directeur