Fonds Gehandicaptensport

Gesteund sinds
2001
Ontvangen in 2019
€ 250.000
Door deelnemers gekozen
€ 598.932
Totaal ontvangen
€ 8,8 miljoen

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is namelijk nog steeds niet vanzelfsprekend.

Fonds Gehandicaptensport maakt daarom samen, als één team, mogelijk dat iedereen met een handicap structureel kan sporten. Sport (ver)bindt en raakt! Wij vinden dat niemand buitenspel mag staan en stoppen niet voordat we dat gerealiseerd hebben.

Met het positief beïnvloeden van de beeldvorming rond gehandicaptensport willen wij Nederlanders inspireren om gehandicaptensport als vanzelfsprekend te zien en actief hierin te participeren, zodat mensen met een handicap altijd en overal kunnen sporten!

Special Olympics Nederland

Mede dankzij onze deelnemers worden er activiteiten georganiseerd voor Special Olympics Nederland: een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij gaat het om het plezier van het sporten, maar natuurlijk ook om het sporten zelf. 

Naast sportbeoefening via lokale sportverenigingen is Special Olympics Nederland de Nederlandse vertegenwoordiging van Special Olympics Inc. Samen met 500.000 vrijwilligers organiseert Special Olympics in ruim 150 landen het hele jaar door trainingen en wedstrijden voor meer dan 2,25 miljoen mensen met een verstandelijke beperking.

"Als één team achter de sporters met een handicap. Omdat niemand buitenspel mag staan."
Nike Boor Directeur