Alzheimer Nederland

Gesteund sinds
2002
Ontvangen in 2019
€ 200.000
Door deelnemers gekozen
€ 1.086.731
Totaal ontvangen
€ 12,3 miljoen

Alzheimer komt steeds dichterbij. Ieder uur komen er drie patiënten bij. Alzheimer Nederland zet zich al sinds 1984 in voor een betere toekomst voor mensen met dementie en hun omgeving.

Alzheimer Nederland richt zich op het voorkomen en genezen van dementie. Dit doen ze door het financieren van wetenschappelijk onderzoek, omdat dit de enige manier is om de strijd tegen dementie te winnen.

Onderzoek, voorlichting en hulp

Zolang dementie nog een ongeneeslijke ziekte is, blijft de stichting werken aan verbetering van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. Alzheimer Nederland geeft voorlichting en biedt mogelijkheden voor hulp en lotgenotencontact, zoals een Alzheimer Café. De bijdrage van de VriendenLoterij wordt met name gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie en voor hulp en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten.

Dementie

Dementie is nu nog een ziekte die leidt tot totale afhankelijkheid en uiteindelijk tot de dood. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. De kans dat u zelf dementie krijgt, is 1 op 5. Daarom is een versnelling van de zoektocht naar oplossingen noodzakelijk.

"Geweldig dat er zoveel deelnemers met de VriendenLoterij meespelen om onderzoek naar dementie te realiseren."
Gerjoke Wilmink Directeur