Richard Krajicek

Tijdens de huldiging als kampioen van Wimbledon kwam Richard in contact met de beperkte sportmogelijkheden in de achterstandswijken van Den Haag.

Playgrounds

Richard besloot zijn sportieve bijdrage te leveren door het opzetten van (tennis)projecten en de aanleg van speelpleinen die heringericht worden voor het beoefenen van verschillende sporten, de zogenaamde playgrounds. Door de aanwezigheid van beheerders en sportleiders ontstaat een sociaal veilige situatie voor jongeren. Hij richt zich via de VriendenLoterij vooral op sportprojecten.

Het onmogelijke waarmaken

Richard: "Ik heb gevoeld hoe erg het is als je dingen die je wilt doen niet kan doen. Geplaagd door blessures heb ik gedwongen eerder afscheid moeten nemen van het toptennis. Ik ben nog meer gaan beseffen hoe belangrijk de steun van de VriendenLoterij is. Zij maakt vaak het onmogelijke toch waar, juist bij kinderen die dat het hardst nodig hebben."

Lees meer over de Richard Krajicek Foundation

Koop een lot waarmee u de Richard Krajicek Foundation steunt