Lucille Werner

Lucille Werner is de enige televisie-presentatrice in Nederland met een zichtbare lichamelijke handicap en bekend van diverse programma's, zoals Get the Picture en Lingo.

Lucille Werner Foundation

De Lucille Werner Foundation is een initiatief van Lucille Werner. Zij wil dat mensen anders gaan denken over mensen met een handicap. In onze samenleving heeft het hebben van een handicap een negatief imago. Door de beeldvorming van mensen met een handicap op een positieve manier te beïnvloeden, wil de Lucille Werner Foundation dat imago veranderen. Mensen met een handicap verdienen een positief imago. Daardoor zullen mensen met een handicap gemotiveerd worden op eigen kracht een sterkere positie in de samenleving in te nemen en te geloven in zichzelf. De visie van Lucille komt voort uit eigen ervaring en brengt zij in de praktijk door het inzetten van succesvolle mediaprojecten, zoals televisieprogramma’s en evenementen.

Dromen, durven, doen

“Dankzij de bijdrage van de VriendenLoterij kan de Lucille Werner Foundation haar doelstellingen realiseren. 12% van de samenleving heeft een handicap, dat zijn 2 miljoen mensen in Nederland. Te vaak zie je nog dat mensen met een handicap buiten de samenleving worden geplaatst, of dat zij zichzelf daar plaatsen. Mensen met een handicap kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. De samenleving is pas compleet, als iedereen erbij hoort. Mensen met een handicap moeten ook zelf initiatief durven te nemen, maatschappelijk succes heeft in de eerste plaats te maken met je eigen instelling. Dat stimuleren wij met de Lucille Werner Foundation, dankzij de VriendenLoterij!”

Lees hier meer over de Lucille Werner Foundation

Koop een lot waarmee u de Lucille Werner Foundation steunt