Sigrid van Aken Novamedia Goede Doelen Loterijen VriendenLoterij

Sigrid van Aken

Sigrid van Aken is COO en CFO van Novamedia en lid van de directie van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij, en haar moedermaatschappij Holding Nationale Goede Doelen Loterijen.

Van 2002 tot 2005 is Van Aken als Hoofd van afdeling Goede Doelen verantwoordelijk voor de jaarlijkse toewijzingen aan de begunstigden van de drie loterijen. In 2006 wordt zij benoemd tot adjunct-managing director van de drie Goede Doelen Loterijen. Van 2009 tot eind 2012, treedt Van Aken op als voorzitter van de drie managing directors en is verantwoordelijk voor Politiek en Vergunningen (Public Affairs en Juridische Zaken), Operations en IT, Ledenservice en HR. In 2013 treedt Van Aken toe tot de Raad van Bestuur van Novamedia en daarmee ook tot de directie van de drie Goede Doelen Loterijen, Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij.

Novamedia, een social enterprise met een maatschappelijke missie, is eigenaar van diverse loterij formats en merken waaronder de Postcode Loterij. Op dit moment werken goede doelen loterijen met haar formats in Nederland, Groot-Brittannië en Zweden en is Novamedia verantwoordelijk voor de uitvoering van de loterijen. Sinds december 2014 zijn Novamedia en de Posctcode Loterijen met hun goede doelen bijdragen van 9,3 miljard euro de derde grootste private donor wereldwijd, na de Bill and Melinda Gates Foundation en de Wellcome Trust.

Novamedia gebruikt ook haar media know-how en expertise om het lezen en uitgeven van boeken te bevorderen. Daartoe is zij eigenaar van Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam, dat bestaat uit uitgeverijen Nieuw Amsterdam/Wereldbibliotheek/Bas Lubberhuizen/Fontaine/Podium, en van Boekwinkel Scheltema in Amsterdam en online boekwinkel BookSpot. Met haar investeringen in goede doelen loterijen en media activiteiten wil Novamedia bijdragen aan een betere en eerlijke wereld. Tevens maakt Sigrid van Aken vanaf 2013 deel uit van de Raad van Commissarissen van het GVB. Het GVB is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in en rond de hoofdstad. Naast de exploitatie zijn ook het beheer en onderhoud van het materieel en de railinfrastructuur in de stad in handen van GVB. In 2014 is Van Aken genomineerd voor Topvrouw van het jaar.

Sigrid van Aken heeft na het afronden van gymnasiums-beta, Franse taal-en letterkunde gestudeerd. In 1994 begint haar carrière bij de Rabobank in Parijs. In 1998 treedt Van Aken in dienst van KPMG Consulting en tot 2002 is zij senior consultant op het gebied van IT Management. In 2002 treedt zij in dienst van de Nationale Postcode Loterij omdat zij zich graag wil inzetten voor de civil society.