Meest gestelde vragen en antwoorden over de recente loterijontwikkelingen

1. Gaat de loterijmarkt open voor meer (goededoelen)loterijen?

Het Kabinet heeft op 13 juli 2016 nieuwe beleidsregels gepubliceerd voor de vergunningverlening aan goede doelen loterijen. De Kansspelautoriteit gaat op basis hiervan vergunningsaanvragen toetsen. Voorwaarden hierbij zijn dat de aanvrager de loterij zonder winstoogmerk gaat uitvoeren en dat met de opbrengsten enig algemeen belang wordt gediend.

2. Wat vinden jullie ervan als er in de nabije toekomst meer (goededoelen)loterijen toegelaten worden op de Nederlandse kansspelmarkt?

Elk initiatief dat leidt tot meer opbrengsten voor goede doelen en de samenleving is welkom. Dus als een goed doel of andere non-profit partij ook een goededoelenloterij-vergunning zou krijgen, dan snappen we dat. We hopen dat dit dan ook betekent dat de totale bijdrage voor de samenleving groter wordt.

3. Leiden meer loterijen tot meer opbrengsten voor goede doelen?

Dit is nog de vraag. We hebben hiernaar onderzoek laten doen door het bureau Ecorys. Zij stellen dat vanuit de economische theorie geen bewijs is dat meer loterijen tot meer geld voor goede doelen leidt, het wordt alleen anders verdeeld. Met andere woorden, de koek wordt niet groter. Wel is het waarschijnlijk dat door de vele concurrentie de reclamekosten zullen stijgen.

4. Is nu alles goed geregeld, nu vaststaat dat alleen organisaties zonder winstoogmerk voor een vergunning in aanmerking blijven komen?

We moeten afwachten hoe het er in de praktijk uit gaat zien. Wat voor ons hierbij van groot belang is, is dat er gelijke voorwaarden worden gesteld aan alle loterijen, een zogenaamd gelijk speelveld, ten behoeve van de maatschappelijke opbrengsten. Dat is nu niet het geval. Er gelden grote verschillen in de vergunningsvoorwaarden van de huidige Nederlandse loterijen. De recent gefuseerde Staatsloterij heeft een prijzenpot van bijna 70% van de inleg en een afdracht aan de samenleving van zo’n15% (9,8% voor de staatskas, 4,2% naar de sport en 1,6% naar andere goede doelen). Het gelijk(er) trekken van de vergunningsvoorwaarden op het vlak van afdracht is belangrijk voor de maatschappelijke opbrengsten. Vooral met het oog op de komst van nieuwe (buitenlandse) loterijen is dit punt des te belangrijker.

5. Waarom is het belangrijk dat nieuwe loterijen in Nederland alleen een loterijvergunning krijgen als zij ook 50% afdragen aan goede doelen?

Om de huidige hoge maatschappelijke opbrengsten voor ons land veilig te stellen, is het naar onze mening noodzakelijk dat een loterij, net als de Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij, zonder winstoogmerk werkt en 50% van iedere euro uit de verkoop van loten afdraagt aan het goede doel. De overige 50% kan dan verdeeld worden tussen prijzen en noodzakelijke kosten. Dit non-profit karakter geldt overigens ook in andere Europese landen. Het is dan ook goed dat onlangs opnieuw is vastgelegd door de Staatssecretaris dat ook in de toekomst loterijen alleen zonder winstoogmerk hun loten mogen blijven aanbieden en dat alle activiteiten louter ten goede komen aan het algemeen belang.

6. Is Nederland door Europa gedwongen om nu nieuwe loterijaanbieders toe te laten op de markt?

Nee, het is een misverstand dat dit van Europa zou moeten. Het is een politieke keuze om nieuwe loterijen toe te laten. In 2014 besloot het kabinet om eerst online kansspelen te reguleren, de effecten daarvan te evalueren en pas daarna eventueel de loterijmarkt te hervormen. Deze stapsgewijze aanpak heeft het kabinet losgelaten en daarmee is nu toch sprake van de ‘big bang’ die het kabinet nog in 2014 wilde vermijden. Die bestaat uit het tegelijkertijd doorvoeren van:

  1. een onbeperkt aantal goededoelenloterijen;
  2. de legalisering van online kansspelen;
  3. de fusie van de Staatsloterij en De Lotto (vanaf nu geheten: Nederlandse Loterij) waarmee het grootste kansspelbedrijf van Nederland is ontstaan. Deze drie ingrijpende veranderingen van de kansspelmarkt binnen een zeer kort tijdsbestek resulteren in een hoogst risicovolle operatie die nergens ter wereld is vertoond en waarvan niemand de uitkomsten kent. Wat dit voor de maatschappelijke opbrengsten uit loterijen betekent is een open vraag.

7. Hoe gaat de nieuwe vergunningverlening in zijn werk?

Via de website van de Kansspelautoriteit kunnen geïnteresseerde partijen een aanvraag indienen. Er is geen beperking op het aantal aanbieders, maar er gelden wel eisen aan de aanvragers. Het beleid van het Ministerie is hierbij leidend. Iedereen die aan de criteria voldoet krijgt een vergunning voor een goede doelen loterij voor maximaal 5 jaar. Loterijen mogen maximaal 69 trekkingen per jaar organiseren.

8. Hoe worden loterijvergunningen in de rest van Europa verleend?

In heel Europa staan de opbrengsten voor het algemeen belang vanuit loterijen centraal. Nergens in Europa is de loterijmarkt opengesteld aan (buitenlandse) aanbieders met een winstoogmerk. Bijna elk land heeft maar één staatsloterij. Zweden, Duitsland en Engeland, de enige landen die net als Nederland meerdere goededoelenloterijen kennen naast een staatsloterij, hebben als eis dat de vergunning alleen naar respectievelijk Zweedse, Duitse, Britse non-profit organisaties gaat.

9. Wat vinden jullie ervan dat online kansspelen in Nederland straks gelegaliseerd worden?

Net als in vele landen om ons heen komt er nu ook in Nederland strikte regelgeving voor online kansspelen. Consumenten kunnen beter worden beschermd en illegale online aanbieders kunnen aangepakt worden. Belangrijk hierbij is dat er strikt gehandhaafd wordt. En dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen verslavende short odds kansspelen en veilige niet-risicovolle long odds kansspelen zoals loterijen. Het is ook belangrijk dat het kabinet gaat onderzoeken wat de verruiming van de online kansspelmarkt voor effecten heeft op de opbrengsten voor goede doelen. Online kansspelen kunnen vanwege hun hoge prijzenpotten (tot 95% van de inleg) niet (substantieel) geld ophalen voor goede doelen, zoals non-profit loterijen zoals de onze dat wel doen (50% van de inleg gaat naar goede doelen).

10. Is de VriendenLoterij een commerciële organisatie of een non-profit organisatie

De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, beschikt over de ANBI-status en is in handen van een stichting. Dat betekent dat wij geen winst maken. Onze missie is het werven van fondsen voor goede doelen. Van alle opbrengsten gaat het merendeel naar goede doelen (50%), daarna naar prijzengeld (30-35%) en van wat er daarna nog overblijft naar noodzakelijk te maken kosten (15-20%).

11. Wat is de relatie tussen de VriendenLoterij en Novamedia?

Novamedia is de bedenker en eigenaar van het loterijformat. De VriendenLoterij betaalt een licentievergoeding aan Novamedia voor het gebruik van het loterijformat, het bijbehorende merk en voor de directievoering door Novamedia. Deze vergoeding is in opdracht van de Kansspelautoriteit onderzocht en aan de lage kant beoordeeld. De Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij (drie aparte vergunningen) hebben een ANBI- status en vallen onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (ook in bezit van de ANBI-status). Deze aandelen zijn in het bezit van de enige aandeelhouder, Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Ook deze stichting heeft de ANBI-status. De aandelen zijn niet verhandelbaar en er wordt ook geen dividend uitgekeerd.