• Een belinstructeur die de avond begeleidt.
  • Belscript.
  • Lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de VriendenLoterij.
  • Vooraankondiging van de belactie.
  • Verwerking van de loten.
  • Mobiele telefoons.