De VriendenLoterij steunt Alzheimer Nederland sinds 2002, met een jaarlijkse bijdrage van ruim € 378.000,-.

Naast de jaarlijkse bijdrage heeft de VriendenLoterij in 2014 een extra bijdrage gegeven voor het nationale actieplan ‘Deltaplan Dementie’. Alzheimer Nederland trekt hierin samen met overheid, bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars op in haar strijd tegen dementie. Zij ontwikkelen een toegankelijk digitaal platform waar mensen met dementie en hun naasten terechtkunnen met vragen.

Daarnaast worden met de bijdrage tien innovatieve praktijkprojecten gefinancierd die zorgen dat mensen met dementie langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven en mantelzorgers ondersteund worden.

* De auto's worden getrokken op universum en uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) vallen van loten die meespelen. De verhouding tussen meespelende loten en het universum is 1:15. Auto's die niet vallen schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar valt de AutoJackpot. Alle bekendmakingen volgen uit de maandelijkse trekking. Zie ook www.vriendenloterij.nl/winkans.