Een Gewonnen Lot geeft u extra kans op prijzen, want u speelt één trekking gratis
mee met een extra lotnummer. Na de gratis trekking stopt het lot automatisch.

Met het Gewonnen Lot speelt u in de tweede maand na de trekking mee. Wint u
bijvoorbeeld een Gewonnen Lot in januari, dan speelt u in maart met een extra
lotnummer mee en maakt u dus extra kans.

Binnen twee weken na de bekendmaking van de trekkingsuitslag ontvangen prijswinnaars een bericht met meer informatie.

* De auto's worden getrokken op universum en uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) vallen van loten die meespelen. De verhouding tussen meespelende loten en het universum is 1:15. Auto's die niet vallen schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar valt de AutoJackpot. Alle bekendmakingen volgen uit de maandelijkse trekking. Zie ook www.vriendenloterij.nl/winkans.