Een Gewonnen Lot geeft u extra kans op prijzen, want u speelt één trekking gratis
mee met een extra lotnummer. Na de gratis trekking stopt het lot automatisch.

Met het Gewonnen Lot speelt u in de tweede maand na de trekking mee. Wint u
bijvoorbeeld een Gewonnen Lot in januari, dan speelt u in maart met een extra
lotnummer mee en maakt u dus extra kans.

Binnen twee weken na de bekendmaking van de trekkingsuitslag ontvangen prijswinnaars een bericht met meer informatie.