Geertjan Overbeek

Hoogleraar Pedagogiek UvA

"Hulp voor kwetsbare kinderen in Nederland is ontzettend belangrijk. Onderzoek toont aan dat we juist deze kinderen goed kunnen helpen om gezonder en gelukkiger op te groeien en de kans op intergenerationele overdracht van geweld en verwaarlozing te verkleinen. Stichting Het Vergeten Kind levert daar een belangrijke bijdrage aan."