Goede Doelen Loterijen geven leegstaand pand nieuwe kans

“Het slopen gebeurt op een duurzame manier”

18 oktober 2016 - De Goede Doelen Loterijen verhuizen over twee jaar naar een ander pand. Geen spiksplinternieuw gebouw, maar een leegstaand kantoorpand dat wordt ‘omgetoverd’ tot een prachtige nieuwe werkomgeving. De hernieuwbouw vindt plaats op een milieuvriendelijke en duurzame manier. Het begint met het slopen van bepaalde delen. Ook dat gebeurt duurzaam. “Dat betekent onder meer dat we zo min mogelijk overlast willen veroorzaken voor de omgeving”, aldus Sylvia Renes, duurzaamheidsadviseur bij BenR.

Onze insteek was oorspronkelijk: alles behouden wat er is, licht Sylvia toe. “Dat was de opdracht aan het ontwerpteam. Maar het gebouw wordt ook energieneutraal én het moet een gezonde werkplek worden voor de medewerkers. We vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat zij de ramen kunnen open zetten voor frisse lucht. Er zijn dus weloverwogen keuzes gemaakt in verband met duurzaamheid, kostenbesparing en veiligheid. Daardoor wordt er toch gesloopt, maar we krijgen er wel iets voor terug. Het is sowieso al geweldig dat dit leegstaande kantoorpand een nieuwe bestemming krijgt. Dat je iets gebruikt dat al bestaat is pure winst.”

Om het gebouw energieneutraal te maken wordt zelf energie opgewekt. Onder meer door een groot aantal zonnepanelen op het dak. “Het is daarom noodzaak dat het gebouw geen energie verliest. Dit kunnen we bereiken door goed geïsoleerde wanden te plaatsen en de beste glaskwaliteit. Bovendien maken we met grote ramen maximaal gebruik van daglicht, want minder kunstlicht scheelt ook weer elektriciteit.”

“De energie vliegt nu zo naar buiten.”

De bestaande gevels voldoen niet aan deze eisen. “Het pand is gebouwd in de jaren 70, dus er is zelfs nog enkel glas”, weet Sylvia. “De energie vliegt nu zo naar buiten. Daarom halen we deze gevels weg, en worden nieuwe geplaatst.” De twee delen die nu op pilaren om de binnenplaats heen staan, worden helemaal afgebroken. “Daarvoor komt een stukje nieuwbouw in de plaats, met daaronder een parkeergarage. De rest van het gebouw blijft wel bestaan.”

Certificering

Het sloopproces vindt plaats op een duurzame manier. “Hierbij maken we gebruik van de certificeringsmethode BREEAM-NL Sloop en Demontage, een instrument waarmee de duurzaamheid van een sloopproject wordt beoordeeld.” Men kijkt naar acht verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, materialen, energie, transport, water, vervuiling en landgebruik & ecologie. “Duurzaam slopen gaat dus verder dan de milieutechnische aspecten”, knikt Sylvia. “De delen worden zo voorzichtig mogelijk uit elkaar gehaald. Niet alleen om de materialen te hergebruiken, maar we houden zo ook rekening met de directe omgeving door het maximaal voorkomen van stof- en geluidshinder.”

De betonelementen van de oude gevel worden hergebruikt voor de nieuwe constructie of voor de bestrating. “In Nederland zijn we al heel ver met het scheiden en recyclen van bouw- en sloopafval. Ook bij dit pand worden de vrijgekomen materialen optimaal benut. Tijdens de sloop én de bouw willen we het beste en duurzaamste eindresultaat behalen.”